– Att bedriva cancerforskning som finansieras av privata medel innebär ett stort ansvar.

Bertha%20Brodin%202011– Min förhoppning är att kunna bidra med kunskap som gör att vi kan rädda fler, säger Bertha Brodin, PhD, docent, Cancercentrum Karolinska.

Bertha Brodins forskning är inriktad på sarkom, ett gemensamt namn för elakartade tumörer i kroppens stödjevävnad, det vill säga i skelett, brosk, bindväv och muskler. Sarkom är en aggressiv tumör som står för cirka en procent av alla cancerformer. Hela 42 procent, det vill säga nästan hälften, av alla patienter dör inom fem år.

– Överlevnad av patienter med lokaliserat sarkom har förbättrats under de senaste årtiondena, men behandlingen av spridda tumörer är fortfarande en stor utmaning.

Bertha Brodin är molekylärbiolog. Efter sin doktorsavhandling ville hon forska med kliniskt relevanta frågor och valde att inrikta sig på sarkom.

– En viktig drivkraft bakom min forskning är att sarkom är en extremt aggressiv sjukdom som drabbar många unga människor. De som drabbas skulle behöva fler och bättre läkemedel. Dessutom är sarkom, rent biologiskt sett, en mycket intressant tumör som finns i mer än 40 olika former. Några har väldigt specifika genetiska förändringar, kromosomala translokationer, där två gener går ihop och bygger en ny cancergen i form av en s.k. fusionsgen. Det innebär att man har något konkret att forska på eftersom fusionsgener är nödvändiga för sarkomutveckling, överlevnad och terapeutiska mål.

Terapeutiska markörer

I dag finns det bra behandlingsprotokoll för vissa former av sarkom men andra grupper, som de Bertha Brodin och hennes grupp forskar kring, är resistenta mot klassiska cytostatikabehandlingar.

– Det innebär att kirurgi fortfarande är en stor del av behandlingen. Dessutom sprids sarkom till lungorna väldigt snabbt. För mig finns det en väldigt stark motivation till att forska inom det här området. Jag är medveten om att jag inte kommer att lösa gåtan. Men min förhoppning är att kunna bidra med några viktiga steg på vägen.

I ett aktuellt projekt har Bertha Brodin och hennes grupp identifierat hur en fusionsgen bidragit till sarkom­överlevnad. Gruppen har även identifierat potentiella läkemedel som hämmar fusionsgenernas aktivitet i sarkomcellerna.

– Förhoppningsvis ska vår forskning på sikt leda till nya behandlingsmöjligheter och stimulera till kliniska prövningar som är baserade på våra fynd.

Nya perspektiv

För några år sedan drabbades Bertha Brodin av bröstcancer. I dag vet hon vad det innebär att gå igenom en cancer­behandling.

– Min sjukdom har gett mig nya perspektiv. Jag förstår verkligen hur viktigt det är att det finns cancerforskning. Det ligger många år av hårt, multidisciplinärt arbete bakom ett framgångsrikt behandlingsprotokoll. Jag har fått den bästa behandlingen som finns att få för att det har funnits väldigt många forskare som har bidragit med kunskap till hur varje enskild bröstcancer ska behandlas.

I dag har Bertha Brodin inga spår av cancer kvar i kroppen.

–Jag mår bra, men är ödmjuk inför framtiden. Vad som helst kan hända när man har cancer. Att bidra med kunskap som gör att vi kan rädda fler är en uppgift som jag tar på största allvar.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2011

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner