Ett forskarteam på Karolinska Institutet har tagit fram ett alldeles nytt och eget behandlingskoncept för spridd prostatacancer.

sten nilsson anders r holmberg– Den första kliniska studien har nyligen startat, säger professor Sten Nilsson och Anders R Holmberg, medicine doktor.

När prostatacancer går in i ett avancerat stadium och inte längre svarar på hormonbehandling utvecklar en stor majoritet av patienterna skelettmetastaser.

– I dag finns endast en handfull läkemedel som kan förlänga livet på dessa patienter. Inget av dessa är botande och det finns därför ett stort behov av nya och bättre behandlingar, säger Anders R Holmberg.

Forskarteamet bestående av Sten Nilsson, Anders R Holmberg, Lennart Meurling samt Marcela Márquez började arbeta med en grundsubstans i laboratoriet på CCK (Cancer Centrum Karolinska) redan 1998. Syftet var att utveckla en substans med cytotoxiska egenskaper mot prostatacancer. Tio år senare hade de fått fram en molekyl med potenta egenskaper även jämfört med konventionella kemo­terapeutika.

– I det läget började vi fundera över hur vi skulle kunna använda vår substans för att behandla skelett­metastaser. På senare år har forskningen visat att om man kan bromsa skelettmetastasernas utveckling, påverkas hela sjukdomen i positiv riktning. Den vetskapen gjorde oss väldigt intresserade av att tillämpa vår grundsubstans på just skelettmetastaser, berättar Anders R Holmberg.

Bifosfonater

Forskarteamet tog sikte på bifosfonater, en grupp läkemedel som använts i många år för att behandla osteoporos (benskörhet). Bifosfonaterna förhindrar och bromsar nedbrytningen av ben.

– När patienter drabbas av skelettmetastaser sker nedbrytningen av ben och metastasväxt på samma ställe. Man får en progressiv nedbrytning av skelett och en progressiv tillväxt av metastasen. Forskning visar att benceller och tumörceller är i en slags symbios på den plats där detta sker, förklarar Anders R Holmberg.

Bifosfonater har väldigt stark bindningskraft, s.k. affinitet, till den plats där nedbrytning av ben sker.

– Bifosfonater binder starkt till benmineral som exponeras när ben bryts ned. Det var med den kunskapen i bakhuvudet vi började tänka i banor kring att konstruera en substans som kunde utnyttja bifosfonatens starka bindningskraft för att skicka läkemedlet till rätt ställe i kroppen.

Två funktioner

Det arbetet har nu resulterat i en helt ny substans som dras till skelettet där de metastaserade cancercellerna är lokaliserade. Det ska där fungera som ett cellgift, som angriper tumörcellerna, samtidigt som det kan hämma bennedbrytningen. Behandlingen har visat sig fungera mycket bra i laboratorieförsök både in vitro och in vivo.

I juni 2011 lämnade forskargruppen in en ansökan till Läkemedelsverket om att få göra en klinisk studie med den nya substansen på patienter med avancerad prostatacancer med skelettmetastaser. Ansökan god­kändes i september 2011. Studien som nu startat  är en s.k. multicenterstudie och genomförs vid universitetssjukhusen i Umeå, Lund samt vid Södersjukhuset i Stockholm. Multicenterdesignen har möjliggjorts genom benäget bistånd från kollegorna Camilla Thellenberg-Karlsson, René Blom och Claes Nyman vid respektive sjukhus. Om drygt ett år räknar man med att vara redo för utvärdering.

– Vi har haft stort stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder inte minst i början av vårt arbete, säger Sten Nilsson.

De båda forskarna säger sig nu vara realistiskt optimistiska.

– Med den verkningsmekanism som vår testsubstans har, dvs en kombination av bifosfonat och cytostatikum, tror vi att det finns goda förutsättningar för att vi skall se positiva effekter även i kliniken, menar Anders R Holmberg.

Lång väg

Förhoppningen är att substansen skall kunna bli ett godkänt läkemedel som skulle kunna ingå i den exklusiva skara av terapier som effektivt kan bromsa tumörsjuk­domen och därmed förlänga livet på patienter med spridd prostatacancer.

– På sikt kanske man kan använda läkemedlet i förebyggande syfte, säger Anders R Holmberg.

Sten Nilsson påpekar att man visserligen kommit en bra bit på väg, men att det är långt kvar fram till mål; att kunna bidra med ett nytt och effektivt behandlingskoncept vid spridd prostatacancer.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2011

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner