– Det är inte bara kroppen som påverkas av cancer. Sjukdomen drabbar även psyket, hur man mår och känner sig.

Yvonne Brandberg 2Man kan inte bortse från dessa delar, säger Yvonne Brandberg, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet.

Yvonne Brandberg har arbetat på Radiumhemmet sedan 1987 och varit involverad i en rad olika forskningsprojekt under de gångna åren. Den gemensamma nämnaren har varit livskvalitetsaspekter i samband med cancersjukdom.

– Jag tycker det är viktigt att ha en helhetssyn på människor, särskilt inom det här området. Både kropp och själ påverkas av en cancersjukdom. Självklart är överlevnad det primära, men livet efter sjukdomen är också viktigt.

Just nu arbetar hon med STHLM3, en stor vetenskaplig studie som testar ny och förbättrad diagnostik för att tidigare och säkrare kunna upptäcka prostatacancer.

Män mellan 50 och 69 år som bor i Stockholm kommer att få erbjudande om att delta i STHLM3.

– Deltagarna kommer att lottas mellan att testas med enbart ett PSA-test eller med ett batteri av biologiska markörer, som även innehåller PSA-test. Syftet är att se om de allvarliga prostatacancrarna kan identifieras med färre antal biopsier. Den delen av studien leds av min kollega, professor Henrik Grönberg.

Yvonne Brandberg ansvarar för den psykosociala delen som syftar till att undersöka oro kopplad till prostatacancer, hälsorelaterad livskvalitet och kunskaper om prostatacancer och -testning.

– Vi vill ta reda på vad män egentligen vet om tester och prostatacancer. Internationella studier visar att det är ganska dåligt med kunskapen på det här området.

Omdebatterad fråga

Prostatacancertestning och screening är en omdebatterad fråga. Problemet med just prostatacancer är att det är väldigt svårt att vid diagnostillfället veta hur aggressiv den är. Att införa screening skulle innebära att många män måste genomgå biopsier utan att man hittar allvarlig prostatacancer.

– Man kan hitta cancern i ett tidigt stadium, men med dagens diagnosmetoder går det inte avgöra om den är farlig eller inte, och många riskerar att behandlas i onödan. En behandling som kan ge sidoeffekter i form av t ex impotens och urininkontinens.

En tanke bakom STHLM3 är att många friska män som går på hälsokontroller inte är riktigt medvetna om vad konsekvenserna blir om de får veta att de har cancer i prostatan.

– Om studien visar att kunskapsnivån i det här ämnet är låg, kanske man ska sätta in upplysningskampanjer innan en screening införs.

Yvonne Brandberg påpekar att läkarna i framtiden sannolikt kommer att kunna sålla farliga tumörer från ofarliga redan på ett tidigt sjukdomsstadium.

– När diagnostiken blir bättre blir också screeningen betydligt mer effektiv. Innan myndigheterna bestämmer sig för att införa allmän testning är det viktigt att belysa både för- och nackdelar med en sådan åtgärd. Vår studie kan ses som en förberedelse och ett argument i debatten inför ett eventuellt införande av allmän screening.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2012

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner