– Det finns en naturlig balans mellan inflammation och anti-inflammation som tippar lite vid infektioner och annan påverkan.

Professor%20Katarina%20Le%20BlancTransplantation av bindvävsstamceller hjälper kroppen att återfå balansen, säger Katarina Le Blanc, läkare och professor vid Karolinska Institutet.

Katarina Le Blancs forskning är inriktad på bindvävsstamceller, även kallade mesenkymala stamceller, MSC. För några år sedan upptäckte forskarna att MSC, som bland annat kan bilda ben, brosk och fett, även har anti-inflammatoriska egenskaper och därmed en immundämpande effekt.

– Vi utnyttjar dessa egenskaper för att förhindra de immunreaktioner som ofta uppstår i samband med blodcellstransplantation. I de flesta fall är det en ganska mild reaktion som behandlas med immundämpande medel. Men det finns en aggressiv form som inte svarar på behandling. Vid en allvarlig transplantat-kontra-värdreaktion upplever de nya blodstamcellerna patientens kropp som främmande och går till attack.

Bredare fält

Katarina Le Blancs forskargrupp har visat att behandling med MSC signifikant förbättrar tillståndet för patienter med livshotande komplikationer efter en blodstamcellstransplantation.

– Det är ett arbete som vi fortsätter med. Under senare år har vi breddat forskningsfältet till att omfatta även andra områden eftersom inflammation är en så stor del av många olika sjukdomar. Nu vill vi se om MSC kan hjälpa fler patientgrupper än de med blodcancer. Just nu arbetar forskargruppen med en diabetesstudie som görs i samarbete med forskare i Uppsala.

Gruppen är också involverad i en europeisk multicenterstudie som är inriktad på patienter med MS, multipel skleros. En annan pilotstudie görs tillsammans med öronkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Här ges bindvävsstamceller till patienter som opererats för knuta på stämbanden.

– Med dagens metoder är det svårt att få stämbanden att läka så att funktionen återställs. Tanken är att MSC ska hjälpa naturen på traven och bidra till bättre läkning, säger Katarina Le Blanc.

Bättre bot

En central del i forskningen kring MSC är att förstå mekanismerna bakom den anti-inflammatoriska effekten och hur cellerna verkar i kroppen.

– Målet är att använda MSC där de ger den bästa behandlingen, vid så rätt tillfälle som möjligt. Det vi gör nu är att försöka ta reda på vilka patienter som svarar, och vilka som inte svarar på behandlingen. En begränsning är att vi inte alltid förstår sjukdomarna till fullo. Vi ger dem samma namn men sjukdomen kanske inte ser exakt likadan ut hos varje patient. Vi vill ta reda på varför vissa patienter blir bättre av behandlingen och andra inte.

Inom tio år hoppas Katarina Le Blanc att behandling med MSC har nått sjukvården och kan komma patienter till nytta i form av bättre bot och mindre biverkningar.

– Det låter så speciellt med stamscellsbehandlingar. Men med den här typen av stamceller, som redan finns naturligt hos människan, handlar det främst om att hjälpa kroppen att hjälpa sig själv.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2013

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner