Leukemi är ett grekiskt ord som betyder vitt blod.

Namnet förklaras av att blodet hos den sjuke innehåller onormalt många vita blodkroppar. Vid leukemi är det alltså de vita blodkropparna som är drabbade av cancer.

Leukemi är inte en enda sjukdom utan många olika sjukdomar med olika prognos och olika behandling. De brukar delas in i två huvudgrupper, akut leukemi och kronisk leukemi. De båda delas i sin tur in i myeloisk och lymfatisk leukemi.

I Sverige drabbas varje år ungefär 70 barn och 350 vuxna av akut leukemi. Chansen att bli botad är större ju yngre man är. Prognosen vid akut leukemi har förbättrats under senare år och detta gäller framför allt akut lymfatisk leukemi hos barn där 80-90 procent numera botas.

Vill kunna bota alla barn
Inget barn ska behöva dö av cancer, vi vill kunna bota alla.
Vårt arbete är förhoppningsvis en viktig pusselbit i den strävan, säger Rozbeh Jafari, forskare vid Karolinska Institutet som riktat in sig på ALL, akut lymfatisk leukemi.

Letar efter nyckeln till cancercellernas gömda information
Vi vet att DNA-packningen är fel i nästan alla cancrar men inte vad som är orsak och verkan. Genom att förstå vad det är som orsakar fel i packningen kan vi i förlängningen utveckla helt nya behandlingsmetoder för leukemi, säger Andreas Lennartsson, civilingenjör och forskare vid Karolinska Institutet.

Målet är en återfallsmarkör för varje patient
Eva Hellström-Lindberg, överläkare och professor vid Karolinska Institutet, har ägnat hela sitt forskningsliv åt myelodysplastiskt syndrom, en sjukdom som leder till att benmärgen inte förmår att producera tillräckligt många friska blodceller.

Vi vill jaga bort lymfomceller från vävnaden
Birgitta Sander ägnar sin forskning åt mantelcellslymfom, MCL, ett svårbehandlat lymfom där många patienter får återfall i sin sjukdom. Det finns därför ett stort behov av att öka kunskaperna om behandlingsbara sjukdomsmekanismer.

Bindvävsstamcellen – kroppens egen vågmästare
Det finns en naturlig balans mellan inflammation och anti-inflammation som tippar lite vid infektioner och annan påverkan. Transplantation av bindvävsstamceller hjälper kroppen att återfå balansen, säger Katarina Le Blanc, läkare och professor vid Karolinska Institutet.

Kanske kan de som drabbas ändå ha ett rimligt normalt liv
Petra Hååg och hennes forskargrupp letar efter nya behandlingsmöjligheter för leukemi och myelom, två tumörsjukdomar som drabbar benmärgen. Standardbehandling vid den här typen av cancer är olika former av kemoterapi

Ett stort framsteg i behandlingen av kronisk leukemi
Håkan Mellstedt och hans forskargrupp har fått fram flera potentiella läkemedelskandidater som kan slå ut icke behandlingsbar leukemi.

Vi vill ge patienter med GvH större chans att överleva
– Vi vill hitta en behandling mot GvH och studera om celler som hämtas från moderkakan kan hämma den här typen av inflammatorisk reaktion. Det säger Helen Kaipe, immunolog och seniorforskare på Karolinska Institutet i Huddinge.

Läs mer:
1177.se Vårdguiden – Leukemi
Cancerrådgivningen – Frågor och svar

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner