Bertrand Joseph studerar cellulära mekanismer. En forskning vars resultat är viktigt för en lång rad sjukdomar.

bertrand joseph beskurenNu har ett av hans projekt kring Alzheimer och Parkinson banat väg för ett helt nytt forskningsfält med inriktning på den aggressiva cancerformen gliom.

Bertrand Joseph är cell- och molekylärbiolog och, som han själv säger, ”egentligen inte inriktad på cancerforskning”.

– Jag jobbar mycket med cancer men även med neurologiska sjukdomar. Det är en fördel att ha en bred bas, arbetet med andra sjukdomar bidrar till min förståelse av hur cancer fungerar.

Bertrand Josephs cancerforskning är inriktad på gliom, hjärntumör. Projektet är baserat på ett av hans forskningsprojekt kring Alzheimer och Parkinson. Ett framgångsrikt projekt där resultaten publicerades i den ansedda tidskriften Nature.

– En spännande del av att jobba med cellulära mekanismer är att det går att överföra kunskap från ett forskningsfält till ett annat. Det skapar ett dynamiskt förhållningssätt där man automatiskt tvingas tänka utanför ramarna. Målet är alltid detsamma men ibland kan ett sidospår visa sig vara den rätta vägen. Faktum är att gliomprojektet grundar sig på ett sidospår i Alzheimerforskningen där vi fann en helt ny signalväg.

Mikroglia celler

Bertrand förklarar att det i Alzheimers och Parkinsons sjukdomar finns överaktiva mikroglia celler i hjärnan som dödar andra celler. Genom att stoppa de mikroglia cellernas framfart kan man även stoppa sjukdomen.

– När det gäller hjärntumör gör de mikroglia cellerna tvärtom. I stället för att döda andra celler hjälper de tumörcellerna att föröka sig. Så här kan vi använda det vi lärt oss i forskningen kring Alzheimer och Parkinson och överföra kunskapen till gliom. Hjärntumören är det initiala problemet, men den största faran är att cancercellerna invaderar annan vävnad. Om vi kan hindra de mikroglia cellerna från att hjälpa tumörcellerna att växa, då kan vi även förhindra cancerns tillväxt.

Längre livstid

En stor del av grundforskningen är redan gjord vilket innebär att Bertrand och hans forskargrupp inte behöver starta från noll.

– Det är inte exakt samma sak, men det vi har lärt oss tidigare gör att vi kommit en bra bit på väg, redan från början. Vi ser en stor potential i projektet, men det är som vanligt mer komplext än vad man tror.

Gliom är en extremt aggressiv form av cancer.

– Drömmen om att kunna bota sjukdomen finns där, men som forskare vill man ha ett realistiskt mål. Kanske kan vi hindra cancern från att växa. Min förhoppning är att vår forskning ska bidra till att ge patienter som drabbas av gliom en längre livstid.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2011

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner