En hjärntumör innebär att man har fått någon form av tumörsjukdom i hjärnan. Tumören kan antingen vara godartad eller elakartad, malign, det vill säga cancer.

Drygt 1 400 personer per år i Sverige diagnostiseras med hjärntumör. Vanligast är gliom, tumörer i hjärnans stödjeceller. Det finns också meningeom, tumörer som utgår från hjärnhinnorna.

Sjukdomen kan uppstå i alla åldrar, men oftast är man över 60 år. Ungefär lika många kvinnor som män får sjukdomen.

Hjärntumör och är den näst vanligaste cancerformen (efter leukemi) bland barn och tonåringar med knappt 100 nya fall per år. Det är till stor del okänt varför man får en hjärntumör. Vilka möjligheter man har att bli frisk från sjukdomen beror främst på vilken typ av tumör man har fått, var den sitter och om den kan opereras bort.

Cancerceller kan liknas vid stamceller som förlorat kontrollen
Monica Nistér har länge varit intresserad av varför cellerna i en tumör är så olika. – Det är snarare variabiliteten hos tumörcellerna, och inte att en svårartad klon tar över, som är det karaktäristiska för exempelvis svårartad hjärncancer.

Ibland är sidospåret den rätta vägen
Bertrand Joseph studerar cellulära mekanismer. En forskning vars resultat är viktigt för en lång rad sjukdomar. Nu har ett av hans projekt kring Alzheimer och Parkinson banat väg för ett helt nytt forskningsfält med inriktning på den aggressiva cancerformen gliom.

Läs mer:
1177.se Vårdguiden – Hjärntumör
Cancerrådgivningen – Frågor och svar

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner