– Om tio år hoppas jag att vi har fler behandlingsalternativ och kan erbjuda en mer individanpassad terapi mot spridd äggstockscancer, säger Hanna Dahlstrand, onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Hanna Dahlstrand

Hanna Dahlstrand började forska tidigt. Redan under läkarutbildningen blev hon involverad i ett forskningsprojekt, som sedermera resulterade i ett avhandlingsarbete om HPVs roll i tonsillcancer. I dag delar hon sin tid lika mellan de båda disciplinerna.

– Forskningen och kliniken berikar varandra och jag hoppas kunna fortsätta med båda.

Som specialist i gynekologisk onkologi träffar Hanna Dahlstrand många kvinnor med cancer i äggstockarna. En cancerform som är svår att upptäcka och därför också svår att bota. Sjukdomen som drabbar 800 kvinnor årligen har diffusa symtom och är ofta spridd redan vid diagnostillfället.

– Till en början svarar de flesta på behandling, men vid spridd diagnos får hela 80 procent ett återfall inom två år. Och när cancern väl är tillbaka utvecklar många en resistens mot cellgifterna. 600 kvinnor dör i äggstockscancer varje år.

Nyckelmekanismer

Hanna Dahlstrand och forskargruppen hon samarbetar med har valt att rikta in sig på  tumörmikromiljön, tumörstromat, som är de celler och vävnader som omger cancercellerna.

– Förut trodde man att stromat bara var en passiv stödjevävnad. Men i dag vet vi att en cancer inte består av en klump av cancerceller som självständigt delar sig helt ohämmat. De är beroende av att kunna påverka sin omgivning för att kunna växa och sprida sig. Tidigare forskning har av naturliga skäl fokuserat på själva cancercellen. Men det vi tittar på är själva kommunikationen mellan cancercellerna och tumörstromat.

Senare tids forskning har visat att stromat innehåller nyckelmekanismer som påverkar cellgiftskänsligheten.

– När en tumör blir motståndskraftig mot vår behandling bestäms det alltså inte bara av cancercellerna. Även den omgivande miljön kan vara viktig när man vill hitta ett sätt att bryta den här motståndskraften. Vi ska nu studera om faktorer i tumörmikromiljön kan förutsäga prognos, och påverka resistens mot cellgifter, hos kvinnor med aggressiv, spridd äggstockscancer.

Ökad överlevnad

Ett mål är att identifiera nyckelmekanismer som kan förutsäga vilka patienter som har en extra dålig prognos och hur en cellgiftsbehandling kommer att fungera.

– Om vi redan från början vet att en kvinna inte kommer att svara på standardterapi, så kan vi från början erbjuda andra möjliga behandlingsalternativ, till exempel inom kliniska studier.

Ytterligare ett mål med forskningen är att hitta i dag okända faktorer som påverkar cellgiftskänsligheten.

– Om vi hittar faktorer som påverkar resistensen ger det i sin tur en möjlighet till att ta fram målinriktade mediciner som kan bryta tumörens motståndskraft. Det övergripande syftet med vår forskning är att öka överlevnaden för kvinnor med spridd äggstockscancer. Om vi kan bidra till att dessa kvinnor får fler friska år utan sin sjukdom, då har vi nått vårt mål.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2012

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner