Gynekologisk cancer kan delas upp i livmodercancer, ovarialcancer och livmoderhalscancer.

Varje år drabbas ca 2 800 kvinnor av någon av dessa typer. Ovarialcancer, som även kallas äggstockscancer, är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen och drabbar omkring 700 kvinnor, de flesta över 50 år gamla, varje år. Diagnosen ställs ofta sent eftersom symtomen är vaga i början, den är därför även känd som bukens tysta cancer.

Föreläsning om gyncancer
”Gynekologisk cancer och ärftlighet” Specialistläkare Daria Glaessgen
”Fertilitetsbevarande åtgärder och gynekologisk cancer” Docent Kenny Rodriguez-Wallberg

Moderna analyser ger lyft till forskningen kring livmodersarkom
Joseph Carlsons forskning är inriktad på livmodersarkom, en dödlig tumör i livmoderkroppen. Den är inte bara väldigt ovanlig och aggressiv utan även lömsk och kan gömma sig bakom en till synes godartad tumör.

Vi behöver forskargrupper där olika kompetenser möts
– Det behövs forskargrupper som spänner över ett bredare fält. När olika kompetenser möts går forskningen från att bli bra till att bli riktigt bra, säger Elisabeth Epstein, docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Söker svar i cancercellernas omgivning
– Vi vill öka överlevnaden för kvinnor med spridd sjukdom, säger Hanna Dahlstrand, onkolog och forskare vid Karolinska universitetssjukhuset.

En mer jämlik vård
Elisabeth Åvall Lundqvist, professor vid Linköpings Universitet och anknuten till Karolinska Institutet, har som målsättning med sin forskning att förlänga överlevnaden för de som drabbas samt att bevara deras livskvalitet.

Från intressant molekyl till lovande läkemedelskandidat
I slutet av 1990-talet upptäckte Klas Wiman, professor vid Karolinska institutet, och hans forskargrupp en intressant molekyl i sitt laboratorium. 15 år senare står man inför att inleda en fas 2-studie där substansen ska testas på patienter med avancerad äggstockscancer.

Hög frekvens av äggstockscancer i Skandinavien
Dzevad och Karen Belkic är verksamma vid institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet. Trots att antalet fall av äggstockscancer minskat avsevärt under de senaste 30 åren är förekomsten av äggstockscancer i de skandinaviska länderna bland de högsta i världen.

Enkelt blodprov kan förutse sjukdomsprognos
Giuseppe Masucci och Lisa Villabona har med sin forskning kunnat visa att patienter med äggstockscancer som har en gen vanligt förekommande hos den skandinaviska befolkningen har mycket sämre prognos än patienter utan genen.

Vi vill öka överlevnaden för kvinnor med spridd äggstockscancer
– Om tio år hoppas jag att vi har fler behandlingsalternativ och kan erbjuda en mer individanpassad terapi mot spridd äggstockscancer, säger Hanna Dahlstrand, onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Läs mer:
1177.se Vårdguiden – Äggstockscancer
1177.se Vårdguiden – Livmodercancer
1177.se Vårdguiden – Livmoderhalscancer
Cancerrådgivningen – Frågor och svar

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner