– Målsättningen är att vi någon gång ska kunna bota spridd bröstcancer, den allra mest aggressiva formen av sjukdomen.

Johan Hartman 2011Det säger Johan Hartman som arbetar med ett forskningsprojekt där cancerstamceller studeras på ett helt nytt sätt.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen för svenska kvinnor. De flesta patienter går att bota genom kirurgisk behandling i ett tidigt stadium. Men om bröstcancertumören har spridit sig ser prognosen mer dyster ut.

– Trots alla nya behandlingsmöjligheter kan vi idag inte bota patienter med spridd bröstcancersjukdom, ingenting kan slå ut sjukdomen för gott. Det tyder på att det finns cancerceller som är väldigt motståndskraftiga, säger Johan Hartman.

Orsaken tros vara så kallade cancerstamceller som växer mycket långsamt och är extremt motståndskraftiga mot cellgifter.

– Det som gör vårt projekt unikt, är att vi genom ett samarbete med bröstkirurger och patologer kan arbeta med stamceller som kommer direkt från färska operationspreparat. Vi har utvecklat en metod där vi kan ta en liten bit från tumören och rena fram levande celler. Det ger oss ett mycket verklighetstroget modellsystem som gör att vi kan studera dessa celler på ett helt nytt sätt.

Nästa steg

Han berättar att cancerstamcellsteorin har funnits i många år. Inom blodcancer är det ett sedan länge välkänt faktum att stamcellsliknande cancerceller orsakar bl.a. leukemi.

– Man kan idag bota en leukemipatient genom en kombination av cellgiftsbehandling och transplantation av friska stamceller. Hypotesen om cancerstamceller tycks stämma på andra cancrar såsom prostata- och tjocktarmscancer och även på bröstcancer.

Steg ett är avklarat, modellsystemet fungerar och Johan och hans forskargrupp ska nu försöka få sina rön publicerade. Nästa steg är att studera behandlingar mot de här cellerna.

– Vi har bland annat upptäckt att cancerstamcellerna har en viss typ av östrogenreceptor. Det gör att vi hoppas kunna slå ut cellerna med skräddarsydda hormonliknande substanser. Min förhoppning är att vi ska kunna använda dessa fynd för att förbättra bröstcancerdiagnostiken och hitta högeffektiva läkemedelsbehandlingar för spridd bröstcancer inom en överskådlig framtid.

– Mitt mål är att vi inom 5-7 år har identifierat molekyler som kan slå ut cancerstamcellerna och därefter kan utvecklas till läkemedel.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2011

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner