Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor med drygt 8000 nya fall år 2014. Det är 30 procent av all kvinnlig cancer.

MMX%20Petriskålar_2_beskurenFler botas idag tack vare att tumörerna upptäcks då de är små och att tilläggsbehandlingarna efter operation har blivit mer effektiva. Också män kan få bröstcancer. Det upptäcks ca 40 nya fall per år i Sverige.

Hindra utvecklingen av bröstcancer
– Att kunna hjälpa kvinnor med att leva ett friskt liv och bidra till att de kan få de barn de vill ha, driver mig i min forskning, säger Kristina Gemzell Danielsson, överläkare och professor vid Karolinska Institutet.

Måste bli bättre på att individanpassa cancerbehandling
– Idag botas den stora majoriteteten av alla cancerpatienter, men fortfarande blir många under- eller överbehandlade. Min forskning syftar till att vi ska bli bättre på att ge rätt behandling, och rätt mängd behandling, till varje patient, säger Svetlana Bajalica Lagercrantz.

Föreläsningar om bröstcancer
”Hur ska vi förhindra och bota bröstcancer?” Professor Jonas Berghs föreläsning den 12 oktober 2015 var en del i Radiumhemmet Forskningsfonders föreläsningsserie.

”Doktorn som blev patient på sin egen mottagning” Cancerläkare och forskare Svetlana Bajalica Lagercrantz föreläser för Radiumhemmets Forskningsfonder den 12 oktober 2015 om hur det var när hon själv fick cancer

Målet är en högeffektiv behandling av spridd bröstcancer
– Målsättningen är att vi någon gång ska kunna bota spridd bröstcancer, den allra mest aggressiva formen av sjukdomen. Det säger Johan Hartman som arbetar med ett forskningsprojekt där cancerstamceller studeras på ett helt nytt sätt.

Vården måste ha fokus även på livet efteråt
– Dagens sjukvård kan erbjuda patienter god hjälp för att hantera den livskris som en cancerdiagnos kan leda till. Men vården måste ha fokus även på livet efteråt, säger Kristina Alexanderson, professor i Socialförsäkring vid Karolinska Institutet.

Läs mer:
1177.se Vårdguiden – Bröstcancer
Cancerrådgivningen – Frågor och svar

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”PCM-programmet redo för nästa steg”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner