– Tumörceller som växer långt ifrån blodkärlen är svåra att behandla med dagens cancerläkemedel. Men de har en svaghet, sin egen näringstillförsel.

Stig%20Linder– Vår substans påverkar deras energiförsörjning och bokstavligen svälter ut dem, säger Stig Linder, professor i experimentell onkologi vid Karolinska Institutet.

Stig Linder och hans forskargrupp arbetar inom området läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi.

– Vi letar efter läkemedelssubstanser med vissa egenskaper. I nästa steg försöker vi kartlägga hur en aktuell substans fungerar i en cancercell. Det arbetet har lett fram till två läkemedelskandidater som vi nu försöker utveckla vidare tillsammans med ett litet svenskt biotech-bolag.

Den ena av forskarlagets två läkemedelskandidater dödar cancerceller genom att bokstavligen svälta ut dem.

– Det finns en population tumörceller som växer ganska långt ifrån blodkärlen. De är svåra att komma åt med traditionella cancerläkemedel. Man dödar hela tiden de snabbväxande tumörer som finns närmast blodkärlen, men de som finns längst bort fungerar som en reservoar och ”fyller på” tumörerna mellan behandlingarna.

De perifera tumörernas svaghet är att de har svårt med sin egen näringstillförsel.

– Vår substans påverkar deras energiförsörjning, något som gör dem väldigt känsliga för angrepp. De behöver all näring de kan få för att överleva. Om allt går vägen hoppas vi på att i framtiden kunna kombinera vår substans med redan kända läkemedel och på så vis kunna slå ut mer avlägsna cancerceller som idag är svåra att komma åt.

Proteasomhämmare

Forskargruppens andra läkemedelskandidat är en ny proteasomhämmare som blockerar cellens maskineri för nedbrytning av defekta proteiner, något som i förlängningen leder till att cancercellerna begår självmord. Stig Linder berättar att det redan finns en proteasomhämmare på marknaden som framgångsrikt används för behandling av multipelt myelom. Problemet är att patienterna på sikt blir resistenta.

– Laboratorieförsök visar att patienter som är resistenta mot det befintliga läkemedlet svarar positivt på behandling med vår substans. Vår förhoppning är att vår proteasomhämmare ska kunna användas till att behandla de patienter som blivit motståndskraftiga och på så vis förlänga överlevnaden för de drabbade. Just nu arbetar forskarlaget med att försöka hitta en beredning som gör det möjligt att rent praktisk ge substansen till patienten. – Min förhoppning är förstås att vår proteasomhämmare ska komma i klinisk användning, förlänga liv, och kanske till och med bota patienter.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Tematidning 2013

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner