– Målet är att utveckla metoder där NK-celler, även kallade naturliga mördarceller, kan användas i behandlingen av elakartade blodsjukdomar och solida tumörer.

Evren Alici beskuren 2011

Det säger Evren Alici, medicine doktor och gruppforskningsledare vid Karolinska Institutet.

NK-celler är en vit blodkroppstyp som kan döda tumörceller utan någon annan behandling. Men de är ganska få i cirkulationen och står för mindre än tio procent av alla cirkulerande vita blodkroppar.

– Eftersom det inte har gått att framställa tillräckligt många NK-celler har det fram till nu inte varit praktiskt möjligt att använda dem för behandling av patienter, berättar Evren Alici.

Det senaste decenniet har han ägnat åt att utveckla laboratoriemetoder för att rena och kraftigt öka antalet NK-celler.

– Perfekt, tänkte vi för åtta sedan, nu har vi funnit ett sätt att öka antalet. Nästa steg var att göra behandlingen praktiskt möjlig i kliniken. Det tog sin tid. Först nu kan vi inleda en fas 1-prövning på multipelt myelom, en typ av benmärgscancer.

Minska återfallsrisken

Studien innebär att patienten går igenom samma typiska process som alla patienter gör inför en stamcellstransplantation.

– Innan transplantationen får mottagaren cellgifter som slår ut delar av den egna benmärgen och cancercellerna. Men ofta överlever ett antal cancerceller som sedan orsakar att sjukdomen återkommer. Genom att behandla patienterna med NK-celler efter transplantationen är vår tanke att de ska rensa bort kvarvarande cancerceller och på så vis minska risken för återfall.

Vill bota

Den första patienten ska inkluderas i studien om ett par månader.

– Det är förstås väldigt spännande. Om allt går som planerat kommer vi i framtiden att injicera NK-celler direkt efter kemoterapin, alltså före stamcellstransplantationen, då cancercellerna är så få och så svaga som möjligt. På tio års sikt hoppas jag att NK-celler är en vedertagen komplementär behandling till stamcellsbehandlingen. Det övergripande målet är att bota patienten helt och hållet.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2011

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner