Stig Linder och hans forskargrupp vid Cancer­centrum Karolinska har hittat en substans som visat sig mycket effektiv mot tumörer i olika experimentella system.

– Vi hoppas att fyndet kommer att leda till utveckling av nya läkemedel.

Stig Linders forskning är inriktad på att finna nya sätt för att hitta nya cancerläkemedel.

– Som cancerforskare vill man ju bota cancer och göra skillnad. När läkemedelsindustrin letar efter nya läkemedel och försöker hitta nya substanser arbetar de på ett visst sätt. Vi försöker att tänka i lite annorlunda banor.

Som exempel nämner han hur man utvecklat en metod för att identifiera läkemedel för behandling av solida tumörer.

– Ett stort problem vid behandlingen av tumörsjukdomar är att många celler i tumörerna befinner sig långt bort ifrån blodkärlen, något som gör att cancerläke­medlen har svårt att nå cellerna. Celler belägna långt från blodkärl är dessutom dåligt syresatta och motståndskraftiga mot våra vanliga läkemedel. Vi har utvecklat en metod där vi odlar celler på ett sätt som efterliknar de förhållanden som råder i tumörer och har på detta sätt hittat intressanta substanser med goda antitumöreffekter.

Nytt cancerläkemedel

Nyligen upptäckte Stig Linder och hans forskargrupp en helt ny verkningsmekanism för ett cancerläkemedel. Ett fynd som nyligen publicerades i den ansedda tids­kriften Nature Medicine.

Fyndet är en substans som hämmar cellens s.k. ”proteasomer”. Stig Linder förklarar att proteasomen är cellens avfallskvarn för proteiner.

– Det görs hela tiden nya proteiner i alla celler. Men eftersom tumörceller är mer aktiva än vanliga celler tillverkar de större mängder protein. En del av proteinproduktionen blir felaktig och tas då om hand av proteasomerna, som kan liknas vid cellernas ”avfallskvarnar”. Om man stänger av avfallskvarnen ansamlas det mycket mer avfall i tumörcellerna, något som leder till att dessa dör.

Han jämför processen med när sophämtningen i samhället inte fungerar.

– Det blir förstås ett större sopkaos utanför en väl­besökt restaurang än framför en villa, det är samma princip.

Substansen som Stig Linders grupp hittat har en intressantare och bättre verkningsmekanism än det läkemedel som nu är i kliniskt bruk.

– Den mekanism vi har hittat är ett helt nytt sätt att påverka proteasomen. Vårt ämne ger väldigt goda effekter i laboratorieförsök.

Olika spår

Projektet fortsätter nu i två delar. Dels med att förstå och kartlägga själva mekanismen, dels med att utveckla läkemedlet till klinisk användning. Den första delen fortsätter med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder.

– Utan stöd från fonderna hade vi inte kunnat göra någonting. Anslagen därifrån har finansierat själva upptäckten och hela grundarbetet. Vi hade inte kommit någonstans utan de pengarna.

Det andra spåret, arbetet med att ta substansen från laboratoriet till ett registrerat läkemedel, stöds av ett litet svenskt bolag som man har intresserat för sin upptäckt.

Laboratorieförsöken visar så här långt på ett brett användningsområde.

– I försöken fungerar det på flera olika typer av cancer som t ex lung- och bröstcancerceller. Men vi får se, nu gäller det att ta ett steg i taget.

Tålamod

Stig Linder har arbetat med cancerforskning i 30 år. Han jämför sitt yrkesval med att rulla stenar uppför ett berg.

– En del fastnar halvvägs och andra rullar ner igen. Och vissa kan man rulla hela vägen upp. Men vi har lyckats göra en del roliga saker genom åren. Om vi skulle få fram ett läkemedel som går hela vägen i mål och verkligen kan hjälpa patienter vore det fantastiskt. Det är ju det många forskare drömmer om.

Nästa steg på vägen mot ett nytt läkemedel är att optimera substansens kemiska egenskaper. Därefter undersöks om den nya substansen ger biverkningar eller om den kan användas för behandling av patienter.

– Om vi får ett positivt besked kanske vi kan komma i gång med kliniska prövningar inom ett och ett halvt år.

Vad som händer därifrån och framåt har Stig Linder svårt att svara på. Eftersom kliniska prövningar är  beroende av patientrekrytering går de inte att styra tidsmässigt.

– Fyndet av det nya läkemedlet är något av de roligaste jag varit med om i mitt yrkesliv. Den här stenen är fortfarande på väg uppåt, vi har kommit över en bergskam och på väg mot nästa! Om det är något man lär sig som forskare så är det tålamod.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2011

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner