– Den högsta drömmen är att få en sjuk människa att bli helt frisk.

susanne gabrielssonDet säger Susanne Gabrielsson, docent i immunologi vid KI, vars forskning är inriktad på exosomer, små membranförslutna bubblor som kan leverera genetiskt material mellan kroppens celler.

Det speciella med exosomer är att de inte knoppas av från cellmembranet utan produceras inne i cellen. Det ger dem speciella strukturer som skiljer dem från andra vesiklar som enbart knoppas av från cellytan. I exosomernas cellyta finns egenskaper som kan användas för att stimulera andra celler. På deras insida finns olika proteiner, och även RNA, som kan signalera olika saker till en mottagarcell.

– Exosomernas uppbyggnad innebär att de både kan aktivera och målsöka andra celler vilket gör dem mycket intressanta för behandlingsändamål, förklarar Susanne Gabrielsson.
Traditionell cellterapi går ut på att odla patientens egna celler och ladda dem med så mycket cancerproteiner som möjligt för att sedan återföra dem till patienten. Syftet är att stimulera kroppens eget immunförsvar mot cancer.

– Det som är risken när man har en cancerpatient är att cancern har lärt sig att motarbeta immunförsvaret och hämmar dessa ”hjälpceller”. Vår tanke med exosomer, som ju inte är hela celler längre och alltså inte kan förändras av de immunhämmande signalerna, är att de ska vara mer stabila och opåverkbara än celler som traditionellt används vid cellterapi.

Vapenarsenal

En knäckfråga är hur exosomerna ska hitta fram och göra nytta på rätt ställe i kroppen.

– Vi vill kunna dirigera dem fram till mjälten eller till lymfknutorna nära tumören. Där kan ett immunförsvar byggas upp så vi vill ha dit mycket exosomer som programmerats till att aktivera ett brett immunförsvar med många olika celler. Resultatet blir ett fullskaligt immunsvar som är direkt riktat mot cancercellerna. Sedan går de aktiverade cellerna ut i kroppen och städar upp där det behövs.

Eftersom exosomer kan bära flera molekyler samtidigt och stimulera inte bara en sorts cell, utan flera, hoppas forskarna att de ska vara de perfekta budbärarna.

– Tumörer är bra på att stänga av olika delar av immunförsvaret, när det sker får cancern möjlighet att växa och sprida sig i kroppen.
Hon förklarar att kroppen har flera försvarslinjer som innehåller olika typer av vapen.
– Vår tanke är att aktivera alla vapen, d.v.s. försvarsceller, samtidigt så att cancern inte har en chans att klara sig. Oavsett vilken teknik som tumören använder sig av för att undvika immunförsvaret så ska vi slå ner attacken. Exosomerna blir målsökande robotar, bestyckade med olika vapenslag, som har till uppgift att slå ner alla fienden under sin resa genom kroppen.

Lovande försök

Forskargruppen har i laboratorieförsök kunnat visa att hudcancertumörer krymper och dör av den tilltänkta behandlingen. Nästa steg blir att testa exosomterapin på olika cancerformer för att på så vis säkerställa att behandlingen inte bara fungerar på en viss typ av cancerantigen.

– Om allt går som vi hoppas på kommer vi att utveckla en behandling som gör att patienter kan bli helt av med sina cancerceller. De kommer antagligen att behöva gå på kontroll en gång om året, men om cancercellerna skulle dyka upp igen är det bara att ta fram en ny spruta och trycka tillbaka attacken. Ett annat viktigt syfte med vår forskning är att få fram en mer specifik och mindre plågsam behandling som enbart slår mot cancerceller och inte ger upphov till några svåra biverkningar.

Än så länge befinner sig behandlingen med exosomer på forskningsstadiet, men det ser lovande ut. Ett problem är kostnaderna.

– Eftersom vi arbetar med patientens egna celler blir det en dyr behandling. Därför arbetar vi parallellt med att få fram en generell exosom. Då blir behandlingen genast billigare och kan ges till fler.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2013

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner