Radiumhemmets Forskningsfonder finansierar patientnära cancerforskning för förbättrad diagnostik och effektivare individualiserad cancerbehandling.

Klinisk patientnära cancerforskning

Styrelserna har utifrån stadgarna beslutat att fonderna skall stödja klinisk patientnära cancerforskning och translationell forskning inom Stockholms läns landsting. Medan den basala och prekliniska forskningen har flera andra anslagskällor, har den patientnära forskningen svårare att få ekonomiskt stöd. För att komma ifråga för anslag måste det vara ett forskningsprojektet med tydlig nära anknytning till klinisk cancerbehandling eller cancerdiagnostik.

Gränsdragningen kan vara svår. Det bör vara en direkt patientknytning eller tydlig translationell forskning. Fokus på projektet skall vara patientrelaterade problem.

Ansökningar från yngre forskare uppmuntras.

Bedömning

  1. Alla ansökningar poängbedöms avseende kvalitet, genomförbarhet och kompetens utifrån en sjugradig skala.
  2. Endast projekt som innebär patientnära cancerforskning kommer i fråga. Bedömning görs utifrån en sjugradig skala.
  3. I förekommande fall bedöms den vetenskapliga rapporten efter en sjugradig skala.

Sök forskningsanslag

Ansök om forskningsanslag i vårt ansökningssystem. Läs gärna anvisningarna för forskningsanslag innan du fyller i ansökan.

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”