Radiumhemmets Forskningsfonder beviljar varje år reseanslag för forskningsanknutet deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning. Efter avslutad resa skrivs en reserapport i form av en resumé av kongressens vetenskapliga innehåll.

American Society for Clinical Oncology, ASCO, Annual meeting, 2 – 6 juni 2017
av Cecilia Radkiewicz

Keystone Symposia Conference on Genomic Instability and DNA Repair, 2 – 5 april 2017
av Helge Gad

International Congress of the Society for Melanoma Research, 5 – 9 november 2016
av Hildur Helgadottir

Internationella Melanomkonferensen SMR, 5 – 9 november 2016
av Johan Falkenius

Tumor Immunology and Immunotherapy, 20 – 23 oktober 2016
av Kristina Witt

European Society of Coloproctology, 27 – 30 september 2016
av Annika Sjövall

Cancer Stem Cell Conference, 19 – 24 september 2016
av Linda Pudelko

World Congress of Brachytherapy,  24 juni – 1 juli 2016
av Claes Mercke

NIH konferensen ”Marijuana and Cannabinoids: a Neuroscience Research Summit”, 22 – 23 mars 2016
av Birgitta Sander

3rd International Conference on UV and Skin Cancer Prevention, 7 – 11 december 2015
av Ada Girnita

57th Annual Meeting of American Society of Hematology, 4 – 8 december 2015
av Anders Österborg

Society of Melanoma Research Congress 2015, 18 – 21 november 2015
av Fernanda Costa Svedman

2nd Annual Meeting of the International Society of Cancer Metabolism, 16 – 19 september 2015
av Ellin-Kristina Hillert

ESTRO course, Lisbon, 12 – 17 september 2015
av Lucilio Matias

ESTRO school – Strålutbildningskurs i hematologiska maligniteter, 3 – 5 september 2015
av Lotta Hansson

European Haematology Association 20th Congress, 10 – 14 juni 2015
av Malin Hultcrantz

3rd ESTRO Forum, 24 – 28 april 2015
av Iuliana Dasu

3rd ESTRO Forum + preemeting course, 24 – 28 april 2015
av Jakob Ödén

AAD 73rd Annual Meeting, 20 – 24 mars 2015
 av Ada Girnita

ESTRO/ESNM Course on Molecular Imaging and Radiation Oncology, 22 – 25 februari 2015
av Emely Lindblom

27th Lorne Cancer Conference with a focus on melanoma, 12 – 15 februari 2015
av Maarten Ligtenberg

11th International Congress of the Society for Melanoma Research, 13 – 16 november 2014
av Hanna Eriksson

11th SMR International Congress, 13 – 16 november 2014
av Stefano Caramuta

Kongress, International Academy of Pathology, uropatologi, 5 – 10 oktober 2014
av Amanda Seipel

European Society of Coloproctology, 24 – 26 september 2014
av Anders Elliot

ASTRO, San Fransisco, 13 – 17 september 2014
av Karin Lindberg

From Genome to Proteom, 31 augusti – 4 september 2014
av Susanne Becker

CIMT2014 – Tumor immunology meeting , 5 – 8 maj 2014
av Yumeng Mao

Immunotherapy of Cancer Conference, 12 – 14 mars 2014
av Sandra Eketorp Sylvan

Drugs from the Sea, 9 – 14 februari 2014
av Ana Zovko

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”