Radiumhemmets forskningsfonder lämnar bidrag till forskare och doktorander för deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning.

Beslut om reseanslag fattas av en resenämnd utsedd av respektive fonds styrelse.

Anslag kan beviljas för

  • aktivt deltagande i vetenskapliga kongresser under förutsättning att abstract är inskickat
  • deltagande i kurser, till exempel ESTRO, ESMO, ESH och FEBS Immunology
  • ordförandeskap vid session/workshop eller inbjuden som föreläsare
  • virtuella konferenser under förutsättning att abstract är inskickat

Sökanden ska företrädesvis ha sin arbetsplats i anslutning till Region Stockholm och/eller Karolinska Institutet.

Ansökningstider: 1 mars, 1 juni, 5 september och 1 december.

Elektronisk ansökan

Ansökningssystemet tillgängligt för registrering tre månader före sista ansökningsdatum. Systemet är öppet för registrering fram till klockan 24.00 ovanstående datum.

En underskriven ansökan ska tillsammans med övriga bilagor bifogas som pdf-filer i ansökningssystemet. OBS! Från och med 2 mars 2019 ska inga papper skickas in till kansliet. Allt ska scannas och laddas upp i ansökningssystemet.

Efter avslutad resa registreras även reseräkning och reserapport elektroniskt i vårt ansökningssystem.

Ha gärna anvisningarna för reseanslag (general instructions in English) till hands när du fyller i din ansökan.


Ansök om anslag här / Apply for travel grants here


I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”