Radiumhemmets forskningsfonder lämnar bidrag till forskare för deltagande i cancerkongresser.

Reseanslag för forskningsanknutet deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning beslutas av en resenämnd utsedd av respektive fonds styrelse.

Anslag kan beviljas för:

  • Aktivt deltagande i vetenskapliga kongresser under förutsättning att abstract är inskickat. Den sökande skall vara presentatör.
  • Deltagande i kurser. Godkända kurser är bl a ESTRO, ESMO, ESH och FEBS Immunology.
  • Ordförandeskap vid session/workshop eller inbjuden som föreläsare.

Sökanden skall företrädesvis ha sin arbetsplats i anslutning till Stockholms Läns Landsting och/eller Karolinska Institutet.

Ansökningstider – 1 mars, 1 juni, 5 september och 1 december

Ansökan skall avse resa som påbörjas tidigast 7 dagar efter ansökningstidens utgång. Akutanslag beviljas inte. Inte heller studiebesök vid annan institution eller gruppresor.

Elektronisk ansökan

För sökande av anslag är ansökningssystemet tillgängligt för registrering tre månader före sista ansökningsdatum. Systemet är öppet för registrering fram till klockan 24.00 ovanstående datum.

En underskriven ansökan ska tillsammans med övriga bilagor bifogas som pdf-filer i ansökningssystemet. OBS!!! Från och med 2 mars 2019 skall inga papper skickas in till kansliet. Allt ska scannas och bifogas i ansökningssystemet.

Efter avslutad resa registreras även reseräkning och reserapport elektroniskt i vårt ansökningssystem.

Börja med att läsa anvisningarna för reseanslag, skriv gärna ut våra allmänna anvisningar  (General instructions in English) och ha dem till hands när du fyller i din ansökan.


Ansök om anslag här / Apply for travel grants here


Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”