Till minne av Dag Volle (Denniz Pop)

Fonden utgörs av de medel som insamlats i samband med Dag Volles bortgång i augusti 1998 samt därefter insamlade medel. Medlen förvaltas av Cancerföreningen i Stockholm och årligen delas 5 % av fondens kapital ut samt årets avkastning.

Fondmedel beviljas för

  • Utlandsresor i studiesyfte för vårdpersonal på Radiumhemmet
  • Förbättring av patienternas vårdmiljö på Radiumhemmet

Ansökan

Vårdpersonal som söker medel för studieresa registrerar sin ansökan i vårt ansökningssystem.

Ansökningstider – 1 mars, 1 juni, 5 september och 1 december

Ansökan om bidrag ur Denniz Pops Minnesfond för annat syfte än studieresa skickas till Cancerföreningen i Stockholm, Radiumhemmet, P8:03.

Ev frågor besvaras av:
Maria Dollhopf, generalsekreterare
tel 08-545 425 52
maria.dollhopf@rahfo.se

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”