Radiumhemmets forskningsfonder stödjer ett brett fält av forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen.

Samordnad hantering av inkomna ansökningar

Från och med 2011 sker en samordnad hantering av ansökningar till Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond. Alla ansökningar ställs till Radiumhemmets Forskningsfonder. De bägge fondernas vetenskapliga nämnder har ett gemensamt sammanträde. Efter behandling i nämnderna gör kansliet tillsammans med ordförandena och vetenskapliga sekreteraren ett förslag som föreläggs styrelserna för beslut i Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.

Ansökningsdatum

1 juni – ansökningssystemet öppnas för registrering.

1 september – sista ansökningsdatum för ansökan om forskningsanslag till Radiumhemmets Forskningsfonder.

Obs! Börja med att läsa de nya anvisningarna för forskningsansökan, och ha dem gärna till hands när du fyller i din ansökan.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer i vår integritetspolicy.


Ansök om anslag här


Sök reseanslag

Radiumhemmets forskningsfonder lämnar bidrag till forskare för deltagande i cancerkongresser för resa som påbörjas tidigast 7 dagar efter ansökningstidens utgång.

Ansökningstider för reseanslag: 1 mars, 1 juni, 5 september och 1 december.

Läs mer om våra reseanslag

Denniz Pops minnesfond

Denniz Pop, eller Dag Volle som han egentligen hette, gick bort i cancer 30 augusti 1998. Denniz Pops Minnesfond består av de medel som samlades in i samband med hans bortgång  samt därefter insamlade medel. Medlen förvaltas av Cancerföreningen i Stockholm och årligen delas 5 % av fondens kapital ut samt årets avkastning.

Läs mer om Denniz Pops minnesfond

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”