Radiumhemmets forskningsfonder stödjer ett brett fält av forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen

Samordnad hantering av inkomna ansökningar

Från och med 2011 sker en samordnad hantering av ansökningar till Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond. Alla ansökningar ställs till Radiumhemmets Forskningsfonder. De bägge fondernas vetenskapliga nämnder kommer att ha ett gemensamt sammanträde. Efter behandling i nämnderna gör kansliet tillsammans med ordförandena och vetenskapliga sekreteraren ett förslag som föreläggs styrelserna för beslut i Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.

Ansökningsdatum

1 juni – ansökningssystemet öppnas för registrering.

1 september – sista ansökningsdatum för ansökan om forskningsanslag till Radiumhemmets Forskningsfonder.

Obs! Börja med att läsa de nya anvisningarna för forskningsansökan, skriv gärna ut dem och ha dem till hands när du fyller i din ansökan.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer i vår integritetspolicy.


Ansök om anslag här


Sök reseanslag

Radiumhemmets forskningsfonder lämnar bidrag till forskare för deltagande i cancerkongresser för resa som påbörjas tidigast 7 dagar efter ansökningstidens utgång.

Ansökningstider för reseanslag: 1 mars, 1 juni, 5 september och 1 december.

Läs mer om våra reseanslag

Denniz Pops minnesfond

Denniz Pop, eller Dag Volle som han egentligen hette, gick bort i cancer 30 augusti 1998. Denniz Pops Minnesfond består av de medel som samlades in i samband med hans bortgång  samt därefter insamlade medel. Medlen förvaltas av Cancerföreningen i Stockholm och årligen delas 5 % av fondens kapital ut samt årets avkastning.

Läs mer om Denniz Pops minnesfond

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”