Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer ett brett fält av forskare och forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen.

Samordnad hantering av forskningsanslagsansökningar

Från och med 2011 sker en samordnad hantering av ansökningar till Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond. Alla ansökningar ställs till Radiumhemmets Forskningsfonder. De båda fondernas vetenskapliga nämnder har ett gemensamt sammanträde. Efter behandling i nämnderna gör kansliet tillsammans med ordförandena och vetenskapliga sekreteraren ett förslag som föreläggs styrelserna för beslut i Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.

Ansökningsdatum

21 juni – ansökningssystemet öppnas för registrering.

1 september – sista ansökningsdatum för ansökan om forskningsanslag till Radiumhemmets Forskningsfonder.


Ansök om anslag här


Sök reseanslag

Radiumhemmets Forskningsfonder lämnar bidrag till forskare och doktorander för deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning.

Ansökningstider för reseanslag: 1 mars, 1 juni, 5 september och 1 december.

Läs mer om våra reseanslag

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”