HM Konung Carl XVI Gustaf utser enligt stadgarna ordföranden i styrelsen för fem år i sänder. Den nuvarande styrelsen är vald fram till den 30 juni 2019.

Styrelseordförande

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding

 • Landshövding, Gotlands län.
 • Disputerat i biokemi och arbetat inom läkemedelsindustrin, framför allt inom Astra-koncernen.
 • VD för Huddinge Universitetssjukhus AB, 2003 – 2004
 • Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset, 2004 – 2007.
 • Har flera styrelseuppdrag, bl.a. Ingenjörsvetenskapsakademien och Göteborgs universitet.
 • Utsågs av H M Konungen till ordförande i Jubileumsfonden fr.o.m. 1 juli 2014.

Styrelseledamöter

Johan Hansson, professor

 • Professor vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.
 • Forskning kring tumörsjukdomen malignt melanom.
 • Invald 2014.

Olle Stenman, justitieråd

 • Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Regeringsråd i Regeringsrätten.
 • Invald 2014.

Dag Larsson, riksdagsledamot

 • Landstingsråd i Stockholms läns landsting 2002-2018
  Ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation 2015-2018
  Invald 2019

Carola Lemne, docent

 • VD för Svenskt Näringsliv 2014-2018
 • Invald 2019

Stiftelsens sekreterare

Håkan Mellstedt, professor

 • Professor i onkologisk bioterapi på Karolinska Institutet.
 • Sekreterare i Jubileumsfonden sedan 1994.

Stiftelsens skattmästare

Kurt Sjölander, direktör

 • Mångårig erfarenhet från finansvärlden, bl.a. från SEB.
 • Flertal uppdrag som skattmästare bl a CancerCentrum Karolinska.
 • Adjungerad styrelseledamot.
 • Utsågs till skattmästare 2014.

Styrelsesuppleanter

Katharina Le Blanc, professor

 • Professor, Transplantations- och stamcellsforskning, Karolinska Institutet Huddinge.
 • Invald 2014.

Svetlana Bajalica Lagercrantz, docent

 • Specialist i klinisk genetik och allmän onkologi.
 • ST-chef och överläkare, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Studierektor, Nationella forskarskolan i translationell och klinisk cancerforskning

Harriet Wallberg, professor

 • Rektor vid Karolinska Institutet
  Huvudsekreterare för ämnesområdet för Medicin vid Vetenskapsrådet
  Medlem i Karolinska Institutets Nobelförsamling

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”