HM Konung Carl XVI Gustaf utser enligt stadgarna ordföranden i styrelsen för fem år i sänder. Den nuvarande styrelsen är vald fram till den 30 juni 2019.

Styrelseordförande

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding

 • Landshövding, Gotlands län.
 • Disputerat i biokemi och arbetat inom läkemedelsindustrin, framför allt inom Astra-koncernen.
 • VD för Huddinge Universitetssjukhus AB, 2003 – 2004
 • Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset, 2004 – 2007.
 • Har flera styrelseuppdrag, bl.a. Ingenjörsvetenskapsakademien och Göteborgs universitet.
 • Utsågs av H M Konungen till ordförande i Jubileumsfonden fr.o.m. 1 juli 2014.

Styrelseledamöter

Ulf Lagerström, direktör, jurist

 • Bakgrund från ledande befattningar inom Stockholms läns landsting.
 • Mångårig erfarenhet av olika styrelseuppdrag bl.a. ordförande i Stiftelsen CancerCentrum Karolinska.
 • Ledamot sedan 1994.

Stig Nyman, landstingsråd

 • Landstingsråd, Stockholms läns landsting, 1991 – 1994, samt 1998 – 2014.
 • Ledamot sedan 2014.

Ulrik Ringborg, professor

 • Professor i onkologi vid Karolinska Institutet.
 • Koordinator Eurocan Platform.
 • Verksam på Radiumhemmet sedan 1974, verksamhetschef åren 1999 – 2005.
 • Ledamot sedan 1994.

Olof Sjöström, generalkonsul

 • Mångårig erfarenhet av exekutiv verksamhet inom bank- och industrivärlden, bl.a. Volvokoncernen, Atlas Copco och Östgöta Enskilda Bank.
 • Generalkonsul för Monaco.
 • Ledamot sedan 2004.

Stiftelsens sekreterare

Håkan Mellstedt, professor

 • Professor i onkologisk bioterapi på Karolinska Institutet.
 • Sekreterare i Jubileumsfonden sedan 1994.

Stiftelsens skattmästare

Kurt Sjölander, direktör

 • Mångårig erfarenhet från finansvärlden, bl.a. från SEB.
 • Flertal uppdrag som skattmästare bl a CancerCentrum Karolinska.
 • Adjungerad styrelseledamot.
 • Utsågs till skattmästare 2014.

Styrelsesuppleanter

Johan Hansson, professor

 • Professor vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.
 • Forskning kring tumörsjukdomen malignt melanom.
 • Invald 2014.

Katharina Le Blanc, professor

 • Professor, Transplantations- och stamcellsforskning, Karolinska Institutet Huddinge.
 • Invald 2014.

Olle Stenman, justitieråd

 • Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Regeringsråd i Regeringsrätten.
 • Invald 2014.

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”