HM Konung Carl XVI Gustaf utser enligt stadgarna ordföranden i styrelsen för fem år i sänder. Den nuvarande styrelsen är vald fram till den 30 juni 2019.

Styrelseordförande

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding

Landshövding, Gotlands län.
Disputerat i biokemi och arbetat inom läkemedelsindustrin, framför allt inom Astra-koncernen.
VD för Huddinge Universitetssjukhus AB, 2003 – 2004
Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset, 2004 – 2007.
Har flera styrelseuppdrag, bl a Ingenjörsvetenskapsakademien och Göteborgs universitet.
Hon utsågs av H M Konungen till ordförande i Jubileumsfonden fr o m 1 juli 2014.

Styrelseledamöter

Ulf Lagerström, direktör, jurist

Bakgrund från ledande befattningar inom Stockholms läns landsting.
Mångårig erfarenhet av olika styrelseuppdrag bl a ordförande i Stiftelsen CancerCentrum Karolinska.
Ledamot sedan 1994.

Stig Nyman, landstingsråd

Landstingsråd, Stockholms läns landsting, 1991 – 1994, samt 1998 – 2014.
Ledamot sedan 2014.

Ulrik Ringborg, professor

Professor i onkologi vid Karolinska Institutet.
Koordinator Eurocan Platform.
Verksam på Radiumhemmet sedan 1974, verksamhetschef åren 1999 – 2005.
Ledamot sedan 1994.

Olof Sjöström, generalkonsul

Mångårig erfarenhet av exekutiv verksamhet inom bank- och industrivärlden, bl a Volvokoncernen, Atlas Copco och Östgöta Enskilda Bank.
Generalkonsul för Monaco.
Ledamot sedan 2004.

Stiftelsens sekreterare

Håkan Mellstedt, professor

Professor i onkologisk bioterapi på Karolinska Institutet.
Sekreterare i Jubileumsfonden sedan 1994.

Stiftelsens skattmästare

Kurt Sjölander, direktör

Mångårig erfarenhet från finansvärlden bl a från SEB.
Flertal uppdrag som skattmästare bl a CancerCentrum Karolinska.
Adjungerad styrelseledamot.
Utsågs till skattmästare 2014.

Styrelsesuppleanter

Johan Hansson, professor

Professor vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.
Forskning kring tumörsjukdomen malignt melanom.
Invald 2014.

Katharina Le Blanc, professor

Professor, Transplantations- och stamcellsforskning, Karolinska Institutet Huddinge.
Invald 2014.

Olle Stenman, justitieråd

Justitieråd i Högsta Förvaltningsdomstolen.
Regeringsråd i Regeringsrätten.
Invald 2014.

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner