Placeringsreglemente för stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Syftet med stiftelsens placeringsreglemente är att ange ramar och sätta gränser för det finansiella risktagandet samt säkerställa att uppföljning och kontroll sker på ett tillfredställande sätt.

Målet för förvaltningen är att med god riskspridning uppnå en långsiktigt god värdeutveckling.

 

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”