Huvudmannamöte i Stiftelsen Gustaf V:s Jubileumsfond hålls den 21 maj klockan 17 på Kungliga Slottet.

Kallelse samt övriga möteshandlingar skickas till stiftelsens huvudmän två veckor innan mötet.

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”