HM Konung Carl XVI Gustaf utser enligt stadgarna 25 huvudmän för fem år i sänder. Nuvarande huvudmän sitter fram till den 30 juni 2019.

Ingemar Eliasson, riksmarskalk
Gösta Gahrton, professor
Lars Gatenbeck, med dr
Ulla Glas, docent
Mats Guldbrand, civilekonom
Birgitta Gunneflo, verkst direktör
Ann-Cathrine Haglund, f landshövding
Lars-Erik Holm, generaldirektör
Jan-Inge Hunter, professor
Mora Kallner, docent
Hans Karlander, direktör
Carola Lemne, verkst direktör
Jan Lindman, överintendent
Lars Joakim Lundquist, landstingsråd
Marianne af Malmborg, f generalsekreterare
Håkan Mellstedt, professor
Johan Munck, justitieråd
Peter Möller, livmedikus
Inger Nyström, f justitieråd
Sten Orrenius, professor
Åke Pettersson, senior advicer
Barbro Sachs Osher, generalkonsul
Eva Swartz Grimaldi, direktör
Bengt Telland, överintendent
Christine-Charlotte Treschow, civilekonom

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”PCM-programmet redo för nästa steg”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner