HM Konung Carl XVI Gustaf utser enligt stadgarna 25 huvudmän för fem år i sänder. Nuvarande huvudmän sitter fram till den 30 juni 2019.

Ingemar Eliasson, riksmarskalk
Gösta Gahrton, professor
Lars Gatenbeck, med dr
Ulla Glas, docent
Mats Guldbrand, civilekonom
Birgitta Gunneflo, verkst direktör
Ann-Cathrine Haglund, f landshövding
Lars-Erik Holm, generaldirektör
Jan-Inge Hunter, professor
Mora Kallner, docent
Hans Karlander, direktör
Carola Lemne, verkst direktör
Jan Lindman, överintendent
Lars Joakim Lundquist, landstingsråd
Marianne af Malmborg, f generalsekreterare
Håkan Mellstedt, professor
Johan Munck, justitieråd
Peter Möller, livmedikus
Inger Nyström, f justitieråd
Sten Orrenius, professor
Åke Pettersson, senior advicer
Barbro Sachs Osher, generalkonsul
Eva Swartz Grimaldi, direktör
Bengt Telland, överintendent
Christine-Charlotte Treschow, civilekonom

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi söker Generalsekreterare

Vi söker en Generalsekreterare med ett tydligt och motiverande ledarskap som har förmågan att representera Radiumhemmets Forskningsfonder på ett förtroendeingivande sätt

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”PCM-programmet redo för nästa steg”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner