Forskningsnämnden förbereder styrelsens behandling av anslagsärenden och ärenden av vetenskaplig natur

Vetenskaplig sekreterare

Anders Ullén, överläkare, urologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ledamöter

Mattias Belting, professor, onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

V Peter Collins, professor, tumörpatologi, University of Cambridge, Cambridge (nämndens ordförande)

Rolf Hultcrantz, professor, medicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Anna Martling, professor, medicinsk kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Sten Nilsson, professor, urologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Elisabeth Åvall-Lundqvist, professor, klinisk onkologi, gynekologisk onkologi, Linköpings Universitet

Anders Österborg, professor, onkologi/hematologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”