Forskningsnämnden förbereder styrelsens behandling av anslagsärenden och ärenden av vetenskaplig natur

Vetenskaplig sekreterare

Anders Ullén, överläkare, urologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ledamöter

V Peter Collins, professor, tumörpatologi, University of Cambridge, Cambridge (nämndens ordförande)

Rolf Hultcrantz, professor, medicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Rolf Larsson, professor, klinisk farmalogi, Uppsala Universitet

Mef Nilbert, professor, onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Sten Nilsson, professor, urologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Anders Österborg, professor, onkologi/hematologi, Karolinska Institutet, Stockholm

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”