Forskningsnämnden förbereder styrelsens behandling av anslagsärenden och ärenden av vetenskaplig natur

Vetenskaplig sekreterare: Anders Ullén, överläkare, urologi; Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ledamöter

Mattias Belting, professor, onkologi; Skånes Universitetssjukhus, Lund

V Peter Collins, professor, tumörpatologi; University of Cambridge (nämndens ordförande)

Rolf Hultcrantz, professor, medicin; Karolinska Institutet, Stockholm

Matthias Löhr, professor, kirurgi; Karolinska Institutet, Stockholm

Anna Martling, professor, medicinsk kirurgi; Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Per Nilsson, sjukhusfysiker; Skånes Universitetssjukhus, Lund

Sten Nilsson, professor, urologi; Karolinska Institutet, Stockholm

Anders Österborg, professor, onkologi/hematologi; Karolinska Institutet, Stockholm

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”PCM-programmet redo för nästa steg”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner