Cancerföreningen i Stockholm och stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli med lokaler på Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Kansliet

Kansliet handlägger forsknings- och reseanslag samt administrerar minnesgåvor, donationer och testamenten. Kansliet ansvarar för fondernas redovisning samt den ekonomiska rapporteringen till styrelser och medlemmar. Även personaladministrationen för den personal som fonderna har arbetsgivaransvar för ombesörjs av kansliet.

Vi som arbetar är:

Gun-Britt Einar
Kanslichef; Anslagsärenden, Testamenten, Personaladministration
Telefon 08-545 425 52
gun-britt.einar@rahfo.se

Verena Vesic
Ekonomichef; Ekonomi, Redovisning, Löneadministration
Telefon 08-545 425 54
verena.vesic@rahfo.se

Marija Pusic
Insamlare; Gåvor, Hemsida, Marknadsföring
Telefon 08-545 425 56
marija.pusic@rahfo.se

Mariann Eklund
Ekonomiassistent; Leverantörsfakturor, Agresso, Reseanslag
Telefon 08-545 425 58
mariann.eklund@rahfo.se

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”PCM-programmet redo för nästa steg”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner