Cancerföreningen i Stockholm och stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli med lokaler på Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

På kansliet arbetar:

Karin Friman
Generalsekreterare
Telefon 08-545 425 53
karin.friman@rahfo.se

Verena Vesic
Ekonomichef; Ekonomi, Redovisning, Löneadministration
Telefon 08-545 425 54
verena.vesic@rahfo.se

Mariann Eklund
Handläggare; Leverantörsfakturor, Agresso, Reseanslag
Telefon 08-545 425 58
mariann.eklund@rahfo.se

Kansliet handlägger forsknings- och reseanslag samt administrerar minnesgåvor, donationer och testamenten. Kansliet ansvarar för fondernas redovisning samt den ekonomiska rapporteringen till styrelser och medlemmar. Även personaladministrationen för den personal som fonderna har arbetsgivaransvar för ombesörjs av kansliet.

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”