Cancerföreningen i Stockholm och stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli med lokaler på Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Kansliet handlägger forsknings- och reseanslag samt administrerar minnesgåvor, donationer och testamenten. Kansliet ansvarar för fondernas redovisning samt den ekonomiska rapporteringen till styrelser och medlemmar. Även personaladministrationen för den personal som fonderna har arbetsgivaransvar för ombesörjs av kansliet.

På kansliet arbetar:

Maria Dollhopf
Generalsekreterare; Anslagsärenden, Testamenten, Personaladministration
Telefon 08-545 425 52
maria.dollhopf@rahfo.se

Verena Vesic
Ekonomichef; Ekonomi, Redovisning, Löneadministration
Telefon 08-545 425 54
verena.vesic@rahfo.se

Marija Pusic
Insamlare; Gåvor, Hemsida, Marknadsföring
Telefon 08-545 425 56
marija.pusic@rahfo.se

Mariann Eklund
Handläggare; Leverantörsfakturor, Agresso, Reseanslag
Telefon 08-545 425 58
mariann.eklund@rahfo.se

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner