Vetenskapliga nämnden förbereder styrelsens behandling av anslagsärenden och ärenden av vetenskaplig natur.

Vetenskaplig sekreterare

Anders Ullén, överläkare, urologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ledamöter

Åke Borg, professor, onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

V Peter Collins, professor, tumörpatologi, University of Cambridge, Cambridge (nämndens ordförande)

Rolf Hultcrantz, professor, medicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Birgitta Johansson, docent, vårdvetenskap, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Rolf Larsson, professor, farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Matthias Löhr, professor, gastroenterologi och hepatologi, Karolinska Institutet

Sten Nilsson, professor, urologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Ingela Thuresson, professor, medicinsk radiobiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Elisabeth Åvall-Lundqvist, professor, klinisk onkologi, gynekologisk onkologi, Linköpings Universitet

Anders Österborg, professor, onkologi/hematologi, Karolinska Institutet, Stockholm

 

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”