Mandatperioden för styrelsen är tre år. Nuvarande styrelse valdes vid årsmötet 2019.

Styrelseordförande

Olle Stenman, justitieråd

 • Invald 2014.
 • Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Regeringsråd i Regeringsrätten.

Styrelseledamöter

Cancerföreningens vice ordförande

Yvonne Brandberg, professor, sekreterare

 • Yvonne Brandberg, professor
 • Invald 2013 som suppleant, 2017 som ordinarie ledamot.
 • Professor och leg psykolog, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Cancerföreningens skattmästare

Kurt Sjölander, direktör

 • Mångårig erfarenhet från finansvärlden, bl.a. SEB.
 • Flertal uppdrag som skattmästare, bl.a. CancerCentrum Karolinska.
 • Utsågs till skattmästare 2010.

Jonas Bergh, professor

 • Invald 2011
 • Professor i onkologi, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Lars Gatenbeck, medicine doktor

 • Invald 2001
 • Medicine doktor från Karolinska Institutet.
 • VD och styrelseordförande i Life Equity Group Holding AB.

Rolf Lewensohn, professor

 • Invald 2020

Anna Martling, professor

 • Invald 2020

Johan Munck, justitieråd

 • Invald 2010.
 • Justitieråd och tidigare ordförande i Högsta domstolen.
 • Utgivare av lagboken (Sveriges rikes lag).

Birgitta Sander, professor

 • Invald 2013.
 • Professor, avdelningen för patologi, Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), Karolinska Institutet Huddinge.

Styrelsesuppleanter

Svetlana Bajalica Lagercrantz, docent

 • Invald 2017.
 • Specialist i klinisk genetik och allmän onkologi.
 • ST-chef och överläkare, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Studierektor, Nationella forskarskolan i translationell och klinisk cancerforskning.

Karin Ekström Smedby, specialistläkare

 • Invald 2019.
 •  Specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Forskare vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Pernilla Lagergren, professor

 • Invald 2019.
 • Forskare, Professor i kirurgisk vårdvetenskap vid Karolinska Institutet.

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”