Mandatperioden för styrelsen är tre år. Nuvarande styrelse valdes vid årsmötet 2017.

Styrelseordförande

Ulf Lagerström, direktör, jurist

 • Invald 1993.
 • Ordförande sedan 2009.
 • Bakgrund inom Stockholms Läns Landsting.
 • Mångårig erfarenhet av olika styrelseuppdrag, bl.a. ordförande i Stiftelsen CancerCentrum Karolinska.

Styrelseledamöter

Yvonne Brandberg, professor

 • Invald 2013 som suppleant, 2017 som ordinarie ledamot.
 • Professor och leg psykolog, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Tina Dalianis, professor

 • Invald 2010.
 • Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.
 • Tidigare prefekt för institutionen.

Lars Gatenbeck, medicine doktor

 • Invald 2001.
 • Medicine doktor från Karolinska Institutet.
 • VD och styrelseordförande i Life Equity Group Holding AB.

Bertil Hamberger, professor, vice ordförande

 • Invald 1993.
 • Professor i kirurgi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
 • Utsedd till vice ordförande 2012.

Johan Munck, justitieråd

 • Invald 2010.
 • Justitieråd och tidigare ordförande i Högsta domstolen.
 • Utgivare av lagboken (Sveriges rikes lag).

Ulrik Ringborg, professor, sekreterare

 • Ledamot och sekreterare sedan 1993.
 • Professor i onkologi vid Karolinska Institutet.
 • Koordinator Eurocan Platform.
 • Verksam vid Radiumhemmet sedan 1974.

Kurt Sjölander, direktör, skattmästare

 • Mångårig erfarenhet från finansvärlden, bl.a. SEB.
 • Flertal uppdrag som skattmästare, bl.a. CancerCentrum Karolinska.
 • Utsågs till skattmästare 2010.

Birgitta Sander, professor

 • Invald 2013.
 • Professor, avdelningen för patologi, Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), Karolinska Institutet Huddinge.

Styrelsesuppleanter

Svetlana Bajalica Lagercrantz, docent

 • Invald 2017.
 • Specialist i klinisk genetik och allmän onkologi.
 • ST-chef och överläkare, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Studierektor, Nationella forskarskolan i translationell och klinisk cancerforskning.

Jonas Bergh, professor

 • Invald 2011.
 • Professor i onkologi, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Håkan Mellstedt, professor

 • Invald 1995.
 • Professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institutet.

 

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”