Nuvarande styrelse valdes vid årsmötet 2020. Mandatperioden för styrelsen är tre år.

Foto. Kollagebild på de tolv styrelseledamöterna, som står upp och möter din blick med ett leende.

Styrelseordförande

Olle Stenman, justitieråd

 • Invald 2014.
 • Justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Regeringsråd i Regeringsrätten.

Styrelseledamöter

Cancerföreningens vice ordförande

Yvonne Brandberg, professor, sekreterare

 • Yvonne Brandberg, professor
 • Invald 2013 som suppleant, 2017 som ordinarie ledamot.
 • Professor och leg psykolog, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Cancerföreningens skattmästare

Kurt Sjölander, direktör

 • Mångårig erfarenhet från finansvärlden, bl.a. SEB.
 • Flertal uppdrag som skattmästare, bl.a. CancerCentrum Karolinska.
 • Utsågs till skattmästare 2010.

Jonas Bergh, professor

 • Invald 2011
 • Professor i onkologi, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Lars Gatenbeck, medicine doktor

 • Invald 2001
 • Medicine doktor från Karolinska Institutet.
 • VD och styrelseordförande i Life Equity Group Holding AB.

Rolf Lewensohn, professor

 • Invald 2020

Anna Martling, professor

 • Invald 2020

Johan Munck, justitieråd

 • Invald 2010.
 • Justitieråd och tidigare ordförande i Högsta domstolen.
 • Utgivare av lagboken (Sveriges rikes lag).

Birgitta Sander, professor

 • Invald 2013.
 • Professor, avdelningen för patologi, Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), Karolinska Institutet Huddinge.

Styrelsesuppleanter

Svetlana Bajalica Lagercrantz, docent

 • Invald 2017.
 • Specialist i klinisk genetik och allmän onkologi.
 • ST-chef och överläkare, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Studierektor, Nationella forskarskolan i translationell och klinisk cancerforskning.

Karin Ekström Smedby, specialistläkare

 • Invald 2019.
 •  Specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Forskare vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Pernilla Lagergren, professor

 • Invald 2019.
 • Forskare, Professor i kirurgisk vårdvetenskap vid Karolinska Institutet.

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”