Mandatperioden för styrelsen är tre år. Nuvarande styrelse valdes vid årsmötet 2017.

Styrelseordförande

Ulf Lagerström, direktör, jurist

Invald 1993.
Ordförande sedan 2009.
Bakgrund inom Stockholms Läns Landsting.
Mångårig erfarenhet av olika styrelseuppdrag, bl a ordförande i Stiftelsen CancerCentrum Karolinska.

Styrelseledamöter

Yvonne Brandberg, professor

Invald 2013 som suppleant, 2017 som ordinarie ledamot.
Professor och leg psykolog, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Tina Dalianis, professor

Invald 2010.
Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.
Tidigare prefekt för institutionen.

Lars Gatenbeck, med dr

Invald 2001.
Med. Dr. från Karolinska Institutet.
Ph.D., Dr. Med. Sc.i urologi och experimentell kirurgi, Karolinska Institutet.
VD och styrelseordförande i Life Equity Group Holding AB.

Bertil Hamberger, professor, vice ordförande

Invald 1993.
Professor i kirurgi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Utsedd till vice ordförande 2012.

Johan Munck, justitieråd

Invald 2010.
Justitieråd och tidigare ordförande i Högsta domstolen.
Utgivare av lagboken (Sveriges rikes lag).

Ulrik Ringborg, professor, sekreterare

Ledamot och sekreterare sedan 1993.
Professor i onkologi vid Karolinska Institutet.
Koordinator Eurocan Platform.
Verksam vid Radiumhemmet sedan 1974.

Kurt Sjölander, direktör, skattmästare

Mångårig erfarenhet från finansvärlden, bl a SEB.
Flertal uppdrag som skattmästare bl a CancerCentrum Karolinska.
Utsågs till skattmästare 2010.

Birgitta Sander, professor

Invald 2013.
Professor, avdelningen för patologi, Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), Karolinska Institutet Huddinge.

Styrelsesuppleanter

Svetlana Bajalica Lagercrantz, docent

Invald 2017.
Specialist i klinisk genetik och allmän onkologi.
ST-chef och överläkare, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset.
Studierektor, Nationella forskarskolan i translationell och klinisk cancerforskning.

Jonas Bergh, professor

Invald 2011.
Professor i onkologi, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Håkan Mellstedt, professor

Invald 1995.
Professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institutet.

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner