Årsmöte 2021

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 2 september 2021 i ett digitalt möte via Teams.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2021

Årsmöte 2020

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 10 september 2020 i ett digitalt möte via Teams.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 27 maj 2019 i Lecture Hall, CancerCentrum Karolinska.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 28  maj 2018 i Lecture Hall, CancerCentrum Karolinska.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2018

Årsmöte 2017

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum måndagen den 29  maj 2017 i Lecture Hall, CancerCentrum Karolinska.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum torsdagen den 26  maj 2016 i Lecture Hall, CancerCentrum Karolinska.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Cancerföreningens ordinarie sammanträde med medlemmarna ägde rum tisdagen den 26  maj 2015 i Lecture Hall, CancerCentrum Karolinska.
Protokoll Cancerföreningens årsmöte 2015

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”