Det har kommit till Radiumhemmets Forskningsfonders kännedom att det idag pågår flera utredningar om oredlighet i forskning som även innefattar forskare med anslag från våra forskningsfonder.
Både privata forskningsfinansiärer såsom Cancerfonden och statliga universitet som Karolinska Institutet har pågående utredningar och ett flertal ärenden är anmälda till Centrala Etikprövningsnämnden, CEPN.
För forskare som är under pågående utredning har Radiumhemmets Forskningsfonder tillsvidare beslutat att bordlägga anslag som beviljades hösten 2016 för 2017 i avvaktan på utredningarnas resultat.

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi söker Generalsekreterare

Vi söker en Generalsekreterare med ett tydligt och motiverande ledarskap som har förmågan att representera Radiumhemmets Forskningsfonder på ett förtroendeingivande sätt

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”PCM-programmet redo för nästa steg”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner