Har du frågor om cancer? Kontakta oss på Cancerrådgivningen!

CancerrådgivningenDu som är patient – och känner oro och ängslan inför din livssituation. Informationen du har fått från din läkare och sjuksköterska behöver kanske förklaras eller förtydligas.

Du som är närstående – vår erfarenhet är att närstående behöver kompletterande information och ofta är i behov av råd och stöd.

Är du orolig för ett symtom som du eller någon annan har är du också välkommen med dina frågor.
Utan tidsbeställning kan du få samtala med en sjuksköterska med lång erfarenhet inom cancersjukvården. Vi har stor kunskap om olika cancersjukdomar och symtom, behandlingar och biverkningar. Vi är vana att möta människor i kris, vi har tystnadsplikt och finns som ett komplement till den övriga vården. Självklart kan du vara anonym.

Vet vi inte svaret på din fråga tar vi reda på det. Vi har tillgång till och får hjälp av experter och forskare inom cancer samt har ett brett kontaktnät med olika avdelningar och andra instanser inom området.


Ställ din fråga här!


Kontaktuppgifter till Cancerrådgivningen

cancerradgivningen@sll.se
Tel: 08-123 138 00

Telefontid: måndagar – fredagar kl. 08.30-16.00, lunchstängt kl.12.00-13.00.

Besök: För personliga besök och information finns vi på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna i Radiumhemmets entré. Ring gärna dagen innan 08-123 138 00.

Våra målsättningar är att:

  • Öka patientens förutsättningar att kunna delta i beslut om vård och behandling
  • Öka närståendes förutsättningar att bli delaktiga i vården
  • Stödja och inspirera vårdpersonalens arbete med patientinformation
  • Öka den allmänna förståelsen och kunskapen om cancer och cancersjukdomar

 

Fakta om Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning för cancerpatienter, närstående och allmänhet i Stockholms län och region Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt stöd. I dag besvaras årligen cirka 4 000 samtal och cirka 2 000 mejl.

Sedan september 2014 drivs Cancerrådgivningen i Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotlands regi efter att ha funnits på Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset i 35 år. Cancerrådgivningen informationscentrum kommer att finnas kvar på Radiumhemmet. Finansiering sker delvis via oss (Radiumhemmets Forskningsfonder).

Läs mer om Cancerrådgivningen på:
1177.se Vårdguiden – Cancerrådgivningen
Cancerrådgivningen – Frågor och svar

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi söker Generalsekreterare

Vi söker en Generalsekreterare med ett tydligt och motiverande ledarskap som har förmågan att representera Radiumhemmets Forskningsfonder på ett förtroendeingivande sätt

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”PCM-programmet redo för nästa steg”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner