En skrift av Sten Nilsson, professor i onkologi och Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. Varje år upptäcks prostatacancer hos fler än 10 000 män i Sverige och sjukdomen utgör en dryg tredjedel av all cancer hos män.

I skriften Prostatacancer – råd, rön, möjligheter finns information om uppkomst, diagnos, förlopp, och olika behandlingsalternativs för- och nackdelar (såväl ur strikt medicinsk som livskvalitetssynpunkt). Här kan man läsa om möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnosen, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet. Skriften har till syfte att informera alla berörda – i första hand patienterna och deras anhöriga, men också viss vårdpersonal och allmänhet.

Broschyren är gratis och skickas utan portokostnad till privatpersoner.
Fraktkostnad tillkommer vid beställning av cancerkliniker, sjukhus, vårdcentraler och sjukhem samt av större volymer (fler än 5 exemplar).

Beställ Prostatacancer – råd, rön, möjligheter genom att maila namn och adress till info@rahfo.se. Ny upplaga 2020.

Föreläsning ”En stund om Prostatacancer” 8 december 2020

Prostatacancerföreningen i Uppsala län har i samarbete med Radiumhemmets forskningsfonder och Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram föreläsningen ”En stund om Prostatacancer”.
Föreläsningen består av två individuella delar där den första föreläsningen hålls av Sten Nilsson, överläkare vid Radiumhemmet och professor emeritus i Onkologi. Sten Nilsson tar upp viktig information kring sjukdomen och dagens behandlingar av prostatacancer – samt om de behandlingar som finns ”runt hörnet”.
Den andra föreläsningen hålls av Lennart Levi, professor emeritus vid Karolinska institutet. Lennart Levi berättar om hur det är att leva med prostatacancer.

Presentatör av föreläsningen är Dick Söderholm, Ordförande i Prostatacancerföreningen i Uppsala län.

Författarna

Sten Nilsson är överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han är specialist i onkologi och nukleärmedicin och har varit ordförande i Svensk Onkologisk Förening, Svensk Uro-Onkologisk Förening samt Svensk Förening för Nuklearmedicin.

Lennart Levi är professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han har grundat och lett institutets avdelning för stressforskning och Statens institut för psykosocial medicin. Han är också rådgivare till FN-organet WHO (Världshälsoorganisationen) och Europeiska kommissionen.

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”