Melanom är ytterligare en bok i serien Karolinska Institutets forskare skriver som vill ge fördjupade svar på frågor från patient och anhörig.

Melanom_Sol_skugga_och_vår_hudMalignt hudmelanom är en av de cancerformer som ökar mest i vårt land. En av huvudorsakerna är sannolikt ändrade sol- och resvanor, med en ökad exponering för solens ultravioletta ljus som följd. Sjukdomen drabbar människor i alla åldrar och vid spridning är prognosen dålig.

Vilka olika lika typer av hudcancer och melanom finns och vem löper störst risk att drabbas? Hur ska man förebygga hudmelanom? När ska man söka läkare för att undersöka en fläck i huden och vart kan man vända sig om man är orolig för en hudförändring? Boken berättar om hur prognosen ser ut och hur en spridd melanomsjukdom behandlas, men också om de frågor som uppstår när man drabbas av svår sjukdom och framtiden begränsas, liksom om den senaste forskningen.

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”