En roman av Peter Strang

Vad händer i en människa när man får ett cancerbesked, vem vänder man sig till och hur ska man egentligen leva livet? I skuggan av sommaren är en stark och tankeväckande roman om det svåra i att få ett sjukdomsbesked men det är också en berättelse om livsglädje, livslängtan, om kärlek och om manlig vänskap.

Peter Strang är onkolog, överläkare och professor i palliativ medicin, vid Karolinska Institutet. Han har tidigare gett ut ett flertal läroböcker både för läkare, sjuksköterskor och annan personal, framförallt inom palliativ vård och smärta. Peter Strang har också skrivit existentiella tankeböcker och populärvetenskapliga böcker. Den senaste boken, Att höra till. Om ensamhet och gemenskap (Natur och Kultur) har rönt stor uppmärksamhet i media och Så länge vi lever (Libris) om att stanna upp i livet, är aktuell på pocket.

Nu debuterar Peter Strang som romanförfattare med boken I skuggan av sommaren, en existentiell roman där Jakob, 34 år drabbas av cancer och måste göra flera livsval. Boken handlar framför allt om gemenskapens och relationernas betydelse.

–  Jag ville i romanens form fånga vårt eviga behov av gemenskap och vänskap, i situationer där det ofattbara händer, där inget längre är självklart. Men också gestalta hur svårigheter kan hjälpa oss att upptäcka det vi har, och vad vi vill prioritera. /Peter Strang, författare.

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner