En biverkning av cytostatikabehandling är hand- och fotsyndrom (HFS). Medicinska fotvårdaren Lena Honkanen har tillsammans med Radiumhemmet tagit fram ett informationsblad om HFS. Här finns information om hur man kan förebygga utvecklingen av HFS och råd om hur man kan lindra och behandla symtom.

Informationsblad HFS

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Återinförd skattereduktion

Från den 21 oktober 2019 kan du få skattereduktion för de gåvor som du ger till Cancerföreningen i Stockholm eller till Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”