Boken är skriven av några av landets främsta forskare och vänder sig till dig som vill lära dig mer om medicinsk forskning, vare sig du är drabbad, anhörig, arbetar inom vård och omsorg eller bara vill ta del av de senaste forskningsresultaten.

Bröstcancer%20KIIdag lever cirka 80 000 kvinnor i Sverige med bröstcancer, en sjukdom som i hög utsträckning präglar såväl deras som de anhörigas vardag. Att få beskedet bröstcancer är en omvälvande upplevelse som i ett ögonblick vänder upp och ned på tillvaron.

I boken ska både patienter och anhöriga kunna få en överblick över vad bröstcancer är, hur sjukdomen botas och vad forskningen fokuserar på. Avsikten är också att beskriva vad som väntar en person med diagnosen bröstcancer – vilka diagnosmetoder och behandlingsalternativ som erbjuds och vilket stöd hon har rätt att förvänta sig. Vi har försökt belysa denna komplexa sjukdom ur flera olika perspektiv. Tanken är inte att boken måste läsas från pärm till pärm, utan den kan snarare användas som uppslagsbok.

Författare

Jonas Bergh är professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet
Yvonne Brandberg är professor vid Karolinska Institutet och psykolog verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset
Ingemar Ernberg är professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet
Jan Frisell är docent vid centrum för kirurgisk vetenskap, Karolinska Universitetssjukhuset
Carl-Johan Fürst är docent och verksamhetschef vid Stockholms sjukhem
Per Hall är professor vid Karolinska Institutet

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”