Radiumhemmets Forskningsfonder har beslutat att utlysa tre forskningsförordnanden inom kliniskt relevant cancerforskning om 50 % av heltid under 3 år.

Möjlighet till förlängning ytterligare tre år föreligger efter ny ansökan.

Ansökningsblankett och anvisningar finns tillgängliga här.

Sista ansökningsdag är den 10 april 2019.

Information om denna utlysning lämnas av:

Vice ordförande Cancerföreningen i Stockholm
Bertil Hamberger, bertil.hamberger@ki.se, 070–7458966

Generalsekreterare Radiumhemmets forskningsfonder
Maria Dollhopf, maria.dollhopf@rahfo.se, 08–545 425 52

 

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”