Styrelsen har anställt en ny generalsekreterare

Radiumhemmets Forskningsfonders nya generalsekreterare
heter Karin Friman som började den 15 augusti 2019.
Karin är civilekonom samt har en magisterexamen i folkhälsovetenskap.
Karin har en lång näringslivserfarenhet bl. a. som administrativ chef, HR- och ekonomichef samt verksamhet i eget konsultbolag.

Varmt välkommen Karin

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”