Fertilitetsbevarande åtgärder för unga patienter som drabbas av cancer

Anmälan görs via mail till: annika.abu-esba@sll.se

 Program för symposiet

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”PCM-programmet redo för nästa steg”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner