Två stora studier visar att tilläggsbehandling med läkemedel efter större operationer av malignt melanom minskar risken för återfall.

– Det här är klart intressanta resultat som högst sannolikt kommer att påverka hur vi behandlar patienter i framtiden. Som jag ser det ger detta nya möjligheter att kunna bota patienterna till priset av rimliga biverkningar, säger Gustav Ullenhag, docent och överläkare vid onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

De nya målriktade läkemedlen, inklusive så kallade immuncheckpointhämmare, har revolutionerat den bromsande behandlingen av framskridna former av malignt melanom där tumören inte går att operera bort. Jämfört med för några år sedan kan betydligt fler patienter i dag leva länge trots att de har en spridd sjukdom.
Mer om studien kan du läsa i Dagens Medicin. 

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi söker Generalsekreterare

Vi söker en Generalsekreterare med ett tydligt och motiverande ledarskap som har förmågan att representera Radiumhemmets Forskningsfonder på ett förtroendeingivande sätt

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”PCM-programmet redo för nästa steg”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner