Uppdaterad version med information, råd och tips

Medicinska fotvårdaren Lena Honkanen har varit med och arbetat fram ett PM med Radiumhemmet som handlar om HFS, hand- och fotsyndrom.
Foldern är granskad och godkänd av Theodoros Foukakis, Överläkare Docent, Bröstcentrum Karolinska, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Publiceras av  Radiumhemmets Forskningsfonder som stödjer livsviktig cancerforskning

Ny uppdaterad version med råd och tips

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”