Vi vill uppmana till att följa den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten

Med anledningen av det nya coronaviruset – Covid 19 vill vi uppmana till att följa den senaste informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”