Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer forskningsprojekt inom bland annat bröstcancer, gynekologisk cancer, lungcancer, malignt melanom, prostatacancer, sarkom och leukemi.

Stöd ges till flera projekt som syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper. Fonderna ger ett stöd på 12,8 miljoner kronor för att i samverkan med Karolinska Institutet fortsätta utvecklingen av ett program för individualiserad cancerbehandling, Personalised Cancer Medicine, PCM, samt vidare ge infrastrukturstöd till cancerforskning vid Bioclinicum och Kliniska Prövningsenheten (KPE).

Hela listan med beviljade anslag

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”