Intresset var stort när Radiumhemmets Forskningsfonder utlyste anslag för forskningsmånader för kliniska doktorander.

Totalt mottogs 50 ansökningar av vilka 18 beviljades vid styrelsemötena för Cancerföreningen i Stockholm samt Konung Gustaf Vs Jubileumsfond den 23 april.

Läs mer om vilka 18 doktorander som fick anslag för 3 månaders forskningstid på heltid.

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”