Vi vill uppmana till att följa den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten

Med anledningen av det nya coronaviruset – Covid 19 vill vi uppmana till att följa den senaste informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

Information regarding approved travel grants and the new corona virus

För er som har beviljade reseanslag och har frågor rörande vad som gäller om konferensen ställs in eller flyttas finns information här.

For those who have approved travel grants and have questions about what applies in the case of a cancelled or relocated conference, there is information here.

Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer forskningsprojekt inom bl a bröstcancer, lungcancer, gynekologisk cancer, malignt melanom, kolorektal cancer, sarkom och leukemi.

Stöd ges till flera projekt som syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper. Fonderna har dessutom avsatt 20 miljoner kronor för att i samverkan med Karolinska Institutet fortsätta utvecklingen av ett program för individualiserad cancerbehandling, Personalised Cancer Medicine, PCM, samt vidare ge infrastrukturstöd till cancerforskning på Bioclinicum och Karolinska Prövningsenheten (KPE).

till vår vice ordförande Bertil Hamberger

Vi gratulerar professor emeritus Bertil Hamberger som tilldelats Karolinska Institutets Stora Silvermedalj  för storartade insatser för Karolinska Institutet, vars uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.

Besök oss gärna onsdag den 20 november, på NKS, Eugeniavägen 3

Kom till Vårdforum så får du den uppdaterade skriften om Prostatacancer – råd, rön, möjligheter som presenteras av Sten Nilsson, överläkare och professor emeritus, och Lennart Levi, professor emeritus. I broschyren finns information om uppkomst, diagnos, förlopp, och olika behandlingsalternativs för- och nackdelar (såväl ur strikt medicinsk som livskvalitetssynpunkt). Här kan man läsa om möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnosen, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet. Skriften har till syfte att informera alla berörda – i första hand patienterna och deras anhöriga, men också viss vårdpersonal och allmänhet.
Läs mer här. 

 

Råd, rön och möjligheter

Skriven av professorerna Sten Nilsson och Lennart Levi.
Läs mer om den nya upplagan här.

Från den 21 oktober 2019 kan du få skattereduktion för de gåvor som du ger till Cancerföreningen i Stockholm eller till Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.

Läs mer här.

Onsdag den 9 oktober, NKS, Eugeniav.3

Vårdforum hittar du på Nya Karolinska Sjukhus, huvudentré
Läs mer här

Styrelsen har anställt en ny generalsekreterare

Radiumhemmets Forskningsfonders nya generalsekreterare
heter Karin Friman som började den 15 augusti 2019.
Karin är civilekonom samt har en magisterexamen i folkhälsovetenskap.
Karin har en lång näringslivserfarenhet bl. a. som administrativ chef, HR- och ekonomichef samt verksamhet i eget konsultbolag.

Varmt välkommen Karin

Huvudmannamöte i Jubileumsfonden och årsmöte i Cancerföreningen hålls i maj.

Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Huvudmannamöte i Stiftelsen Gustaf V:s Jubileumsfond hålls på Kungliga Slottet den 21 maj klockan 17.

Kallelse samt övriga möteshandlingar skickas till stiftelsens huvudmän två veckor innan mötet.

Cancerföreningen i Stockholm

Årsmöte i Cancerföreningen i Stockholm hålls på CCK på Karolinska sjukhuset i Solna den 27 maj klockan 17.

Kallelse samt övriga möteshandlingar skickas till föreningens medlemmar två veckor innan mötet.