Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer forskningsprojekt inom bl a bröstcancer, lungcancer, gynekologisk cancer, malignt melanom, kolorektal cancer, sarkom och leukemi.

Stöd ges till flera projekt som syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper. Fonderna har dessutom avsatt 20 miljoner kronor för att i samverkan med Karolinska Institutet fortsätta utvecklingen av ett program för individualiserad cancerbehandling, Personalised Cancer Medicine, PCM, samt vidare ge infrastrukturstöd till cancerforskning på Bioclinicum och Karolinska Prövningsenheten (KPE).

till vår vice ordförande Bertil Hamberger

Vi gratulerar professor emeritus Bertil Hamberger som tilldelats Karolinska Institutets Stora Silvermedalj  för storartade insatser för Karolinska Institutet, vars uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.

Besök oss gärna onsdag den 20 november, på NKS, Eugeniavägen 3

Kom till Vårdforum så får du den uppdaterade skriften om Prostatacancer – råd, rön, möjligheter som presenteras av Sten Nilsson, överläkare och professor emeritus, och Lennart Levi, professor emeritus. I broschyren finns information om uppkomst, diagnos, förlopp, och olika behandlingsalternativs för- och nackdelar (såväl ur strikt medicinsk som livskvalitetssynpunkt). Här kan man läsa om möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnosen, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet. Skriften har till syfte att informera alla berörda – i första hand patienterna och deras anhöriga, men också viss vårdpersonal och allmänhet.
Läs mer här. 

 

Råd, rön och möjligheter

Skriven av professorerna Sten Nilsson och Lennart Levi.
Läs mer om den nya upplagan här.

Från den 21 oktober 2019 kan du få skattereduktion för de gåvor som du ger till Cancerföreningen i Stockholm eller till Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.

Läs mer här.

Onsdag den 9 oktober, NKS, Eugeniav.3

Vårdforum hittar du på Nya Karolinska Sjukhus, huvudentré
Läs mer här

Styrelsen har anställt en ny generalsekreterare

Radiumhemmets Forskningsfonders nya generalsekreterare
heter Karin Friman som började den 15 augusti 2019.
Karin är civilekonom samt har en magisterexamen i folkhälsovetenskap.
Karin har en lång näringslivserfarenhet bl. a. som administrativ chef, HR- och ekonomichef samt verksamhet i eget konsultbolag.

Varmt välkommen Karin

Huvudmannamöte i Jubileumsfonden och årsmöte i Cancerföreningen hålls i maj.

Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Huvudmannamöte i Stiftelsen Gustaf V:s Jubileumsfond hålls på Kungliga Slottet den 21 maj klockan 17.

Kallelse samt övriga möteshandlingar skickas till stiftelsens huvudmän två veckor innan mötet.

Cancerföreningen i Stockholm

Årsmöte i Cancerföreningen i Stockholm hålls på CCK på Karolinska sjukhuset i Solna den 27 maj klockan 17.

Kallelse samt övriga möteshandlingar skickas till föreningens medlemmar två veckor innan mötet.

Smyckeskonstnärinnan Lotta Hasselblad säljer handgjorda smycken till förmån för cancerforskning

I ateljén på Lidingö tillverkar smyckeskonstnärinnan Lotta stjärnor med  hopp och vilja att bidra till att rädda liv.
”Ingen ska behöva dö av cancer” säger Lotta som nyligen själv förlorat sin svåger och en nära vän i sjukdomen.
Om lilla jag kan bidra till att rädda bara ett endaste liv så hoppas jag att det uppmuntrar fler människor att tänka på vad de själva skulle kunna bidra med för att stödja livsviktig forskning.
Årets julklapp räddar liv!
Beställ här
Pris: 250 kr varav 120 kr går direkt till livsviktig cancerforskning

 

Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer forskningsprojekt inom bland annat bröstcancer, lungcancer, gynekologisk cancer, malignt melanom, prostatacancer, kolorektalcancer, sarkom och leukemi.

Stöd ges till flera projekt som syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper. Fonderna ger även infrastrukturstöd till cancerforskningen vid Bioclinicum, till Centrum för kliniska cancerstudier samt till GMP-laboratoriet vid CancerCentrum Karolinska.

Hela listan med beviljade anslag