Tidningen beskriver de framsteg vår cancerforskning gör för att göra nytta för patienterna

I Tematidningen 2020 kan du läsa mer om cancer som inte är en sjukdom utan många. Det finns många varianter och samma cancerform kan se olika ut hos olika människor beroende på genetik, ålder och en rad andra bakgrundsfaktorer. Det är en av anledningarna till att forskningen under senare år allt mer riktat in sig på individualiserad cancerbehandling. Forskningen har kommit långt, en fantastisk medicinsk utveckling har gjort att överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under de senaste 60 åren. Radiumhemmets Forskningsfonder har sin verksamhet nära den kliniska cancerverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Fonderna är Sveriges äldsta cancerfonder som stödjer patientnära cancerforskning med fokus på tidigare diagnostik, förbättrade behandlingsmetoder och omvårdnad.

 

 

Vi vill uppmana till att följa den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten

Med anledningen av det nya coronaviruset – Covid 19 vill vi uppmana till att följa den senaste informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

Ansökningssystemet är öppet för ansökningar rörande forskningsanslag med dispositionstid från 1 januari 2021.

Sista ansökningsdag är 1 september 2020

Ansökningssystemet hittar du här

Läs intressanta artiklar och vår förvaltningsberättelse.

Årsredovisning 2019

 

Information regarding approved travel grants and the new corona virus

För er som har beviljade reseanslag och har frågor rörande vad som gäller om konferensen ställs in eller flyttas finns information här.

For those who have approved travel grants and have questions about what applies in the case of a cancelled or relocated conference, there is information here.

Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer forskningsprojekt inom bl a bröstcancer, lungcancer, gynekologisk cancer, malignt melanom, kolorektal cancer, sarkom och leukemi.

Stöd ges till flera projekt som syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper. Fonderna har dessutom avsatt 20 miljoner kronor för att i samverkan med Karolinska Institutet fortsätta utvecklingen av ett program för individualiserad cancerbehandling, Personalised Cancer Medicine, PCM, samt vidare ge infrastrukturstöd till cancerforskning på Bioclinicum och Centrum för kliniska cancerstudier (CKC) vid Nya Karolinska i Solna.

till vår vice ordförande Bertil Hamberger

Vi gratulerar professor emeritus Bertil Hamberger som tilldelats Karolinska Institutets Stora Silvermedalj  för storartade insatser för Karolinska Institutet, vars uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.

Besök oss gärna onsdag den 20 november, på NKS, Eugeniavägen 3

Kom till Vårdforum så får du den uppdaterade skriften om Prostatacancer – råd, rön, möjligheter som presenteras av Sten Nilsson, överläkare och professor emeritus, och Lennart Levi, professor emeritus. I broschyren finns information om uppkomst, diagnos, förlopp, och olika behandlingsalternativs för- och nackdelar (såväl ur strikt medicinsk som livskvalitetssynpunkt). Här kan man läsa om möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnosen, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet. Skriften har till syfte att informera alla berörda – i första hand patienterna och deras anhöriga, men också viss vårdpersonal och allmänhet.
Läs mer här. 

 

Råd, rön och möjligheter

Skriven av professorerna Sten Nilsson och Lennart Levi.
Läs mer om den nya upplagan här.

Från den 21 oktober 2019 kan du få skattereduktion för de gåvor som du ger till Cancerföreningen i Stockholm eller till Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.

Läs mer här.