I Tematidningen 2018  kan du läsa mer om cancer som inte är en sjukdom utan många. Det finns många varianter och samma cancerform kan se olika ut hos olika människor beroende på genetik, ålder och en rad andra bakgrundsfaktorer. Det är en av anledningarna till att forskningen under senare år allt mer  riktat in sig på individualiserad cancerbehandling. Forskningen har kommit långt, en fantastisk medicinsk utveckling har gjort att överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under de senaste 60 åren.

Radiumhemmets Forskningsfonder har sin verksamhet nära den kliniska cancerverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Fonderna är Sveriges äldsta cancerfonder som stödjer patientnära cancerforskning med fokus på  tidigare diagnostik, förbättrade  behandlingsmetoder och omvårdnad.

 

Euromelanoma är en europeisk satsning för att förebygga och upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer.

Alla svenskar har möjlighet att boka tid för en undersökning på någon av följande hudmottagningar i landet.

 

 

Mer om studien kan du läsa här.

Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publiceras i British Journal of Surgery.
Läs mer här

Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet och University of Texas MD Anderson Cancer Center i USA, som publiceras i tidskriften Cell. Fynden är viktiga för att kunna ge bättre och mer individanpassad behandling av bröstcancer i framtiden.
Mer om studien kan du ta del av på  Karolinska Institutet. 

Tid: Onsdag 18 april kl 18-20
Plats: Föreläsningssalen,
Radiumhemmet, P 1:01
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Fritt inträde
Föranmälan behövs ej

 

Som privatperson eller ägare av fåmansbolag kan du bidra till något viktigt genom att skattefritt skänka din aktieutdelning till Radiumhemmets Forskningsfonder. Skänk din skatteutdelning och bidra till livsviktig cancerforskning samtidigt som gåvans värde stiger med 43% och du behöver inte betala skatt.

En tusenlapp som skulle gett dig 700 kr efter skatt, blir 1 000 kr som kan rädda liv!
Klicka här för att ta del av hur enkelt det är!

Medicinska fotvårdaren Lena Honkanen har varit med och arbetat fram ett PM med Radiumhemmet som handlar om HFS, hand- och fotsyndrom.
HFS råd och tips

Generalsekreterare till Radiumhemmets Forskningsfonder

 

 

Den nya utrustningen gör det möjligt att ta vävnadsprover med hög precision via huden istället för via ändtarmen, vilket minskar risken för allvarliga infektioner och antibiotikaanvändning.
Läs mer här