Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi vill ge dig full insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan skydda din integritet. Varje individ har sin egen uppfattning och syn på sin integritet. För att du ska kunna fatta välgrundade beslut om hur informationen som vi samlar in om dig får användas, vill vi vara väldigt tydliga med vilken information vi samlar in.

Dina personuppgifter behandlas av Cancerföreningen i Stockholm, org nr 815200-2583, nedan kallat ”Cancerföreningen”, och Konung Gustaf V’s Jubileumsfond, org nr 802005-0947, nedan kallat ”Jubileumsfonden”.
Bägge organisationerna tillsammans kallas för ”Fonderna” eller ”vi” i denna sammanfattning av vår integritetspolicy. Vår fullständiga integritetspolicy hittar du här.

Fonderna behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. De huvudsakliga syftena för behandling av personuppgifter är för att:

 • Möjliggöra god service, som att hantera givarfrågor, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information.
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som gåvogivare, såsom utskick av inbetalningskort, tackbrev och gåvobrev.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post samt SMS/MMS.
 • Administrera system och ta fram statistik om givarbeteende.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som du anses vara aktiv givare. Uppgifterna tas bort om du väljer att radera dina personuppgifter eller när du inte längre anses vara en aktiv givare, med undantag för om det finns rättsliga skäl för Fonderna att behålla informationen.

Du har följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

 • Rätten att begära tillgång till dina personuppgifter
 • Rätten att radera / begära en rättelse av dina personuppgifter
 • Rätten att begära en begränsning av användandet av dina personuppgifter
 • Rätten att invända mot användandet
 • Rätten till dataöverföring
 • Rätten att återkalla ditt samtycke när som helst, utan att påverka lagenligheten av användandet baserat på samtycke innan den återkallas
 • Rätten att inkomma med ett klagomål till tillsynsmyndigheten

Har du frågor angående dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@rahfo.se

Meddelanden om uppdateringar av vår integritetspolicy

Integritetspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Uppdateringar av vår integritetspolicy är gjorda enligt nedan:

 • I version 1 var IP-nummer upptaget som en personuppgift som vi behandlade. Detta är borttaget i version 2 eftersom vi inte längre samlar in IP-nummer. (uppdaterat 2018-05-25)

Här hittar du vår fullständiga integritetspolicy som utskriftsvänlig pdf

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”