Den nya lagstiftningen om skattereduktion trädde i kraft den 1 juli 2019.

Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond blev godkända som gåvomottagare den 21 oktober 2019 och från det datumet kan du få skattereduktion på upp till 1 500 kr/år  för de gåvor du ger till oss.

Hur gör man för att få skattereduktion?
För att kunna utnyttja avdragsrätten behöver du som givare uppge ditt personnummer.
Man måste man ge minst 200 kr per gåvotillfälle.
Det totala gåvobeloppet på ett år är minst 2 000 kr och det högsta beloppet som ger skattereduktion är 6 000 kr.
Skattereduktionen är 25 % av årsgåvan men maximalt 1 500 kronor per år.
Man kan skänka till Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond eller andra organisationer som är godkända av Skatteverket.

Om du uppfyller ovannämnda regler för att ta del av skattereduktionen kommer vi som gåvomottagare att skicka dina kontrolluppgifter till skatteverket. Gåvorna ska vara givna från och med den 21 oktober 2019. Det innebär att du som givare inte behöver anmäla dig för att få tillgång till avdraget.

Skatteavdraget kommer att synas på din inkomstdeklaration för 2019 som du får via post under våren 2020.
Du kan läsa mer om skattereduktion på Skatteverkets webbsida.

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”