Ge en gåva

Hjälp fler att bli friska

Vi kommer alla i kontakt med cancer, som patient eller anhörig. En gåva från dig är en viktig nyckel till cancerforskningens framgång.

Radiumhemmets Forskningsfonder stöder forskning som gör direkt nytta för patienterna. Målet är tidigare upptäckt av cancer och bättre behandling.

Tack vare forskningen lever två av tre personer mer än fem år efter sitt cancerbesked. Tillsammans kan vi bota ännu fler.