En skrift av Sten Nilsson, professor i onkologi och Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. Varje år upptäcks prostatacancer hos fler än 10 000 män i Sverige och sjukdomen utgör en dryg tredjedel av all cancer hos män.

I skriften Prostatacancer – råd, rön, möjligheter finns information om uppkomst, diagnos, förlopp, och olika behandlingsalternativs för- och nackdelar (såväl ur strikt medicinsk som livskvalitetssynpunkt). Här kan man läsa om möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnosen, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet. Skriften har till syfte att informera alla berörda – i första hand patienterna och deras anhöriga, men också viss vårdpersonal och allmänhet.

Broschyren är gratis och skickas utan portokostnad till privatpersoner.
Fraktkostnad tillkommer vid beställning av cancerkliniker, sjukhus, vårdcentraler och sjukhem samt av större volymer (fler än 5 exemplar).

Beställ Prostatacancer – råd, rön, möjligheter. Ny upplaga 2020.

Författarna

Sten Nilsson är överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han är specialist i onkologi och nukleärmedicin och har varit ordförande i Svensk Onkologisk Förening, Svensk Uro-Onkologisk Förening samt Svensk Förening för Nuklearmedicin.

Lennart Levi är professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han har grundat och lett institutets avdelning för stressforskning och Statens institut för psykosocial medicin. Han är också rådgivare till FN-organet WHO (Världshälsoorganisationen) och Europeiska kommissionen.

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”