Som privatperson eller ägare av fåmansbolag kan du bidra till något viktigt genom att skattefritt skänka din aktieutdelning till Radiumhemmets Forskningsfonder. När du skänker din aktieutdelning bidrar du till livsviktig cancerforskning samtidigt som gåvans värde stiger med 43% och du behöver inte betala skatt.
En tusenlapp som skulle gett dig 700 kr efter skatt, blir 1 000 kr som kan rädda liv!

Så här går det till

I början på året, under januari – februari, offentliggör börsbolagen vad de planerar att ge i utdelning och under mars är det dags för dig att ändra mottagare av din utdelning och det gör du enklast genom att följa nedanstående beskrivning.

Skänk din aktieutdelning som privatperson

  1. Skriv ut och fyll i blanketten Anmälan om rättighetshavare
  2. Ge sedan den ifyllda blanketten till din bank eller fondkommissionär
  3. Se till att blanketten hanteras av bank eller fondkommissionären senast en vecka före det aktuella aktiebolagets bolagsstämma.

Det tar ungefär ca fem bankdagar att registrera oss som mottagare av din aktieutdelning. Du som är depåkund kan skänka din utdelning direkt via Avanza – http://www.avanza.se/ eller Nordnet – www.nordnet.se.

Alla som äger aktier på bolagsstämman får utdelning under april- maj. Några dagar efter bolagsstämman betalas utdelningen ut via VPC. Aktier som finns på ett VP-konto får vi besked från VPC om att du har skänkt en gåva. Om dina aktier finns i en depå rekommenderar vi att du kontaktar din bank om du är osäker.
Vid deklarationsdags kommer din bank att upplysa skatteverket om din gåva.
Vi rekommenderar att uppge din goda handling under ”särskilda upplysningar” i deklarationsblanketten.

Aktieutdelning från fåmansbolag

Även fåmansbolag har rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till Radiumhemmets Forskningsfonder – skattefritt.
Bolagets styrelse behöver före stämman upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger. Efter stämman men innan utbetalning sker kan du överlåta utdelningskupongen till förmån för att rädda liv.

Här kan du ladda ner mallar:
Aktiebrev
Utdelningskuponger
Gåvobrev

Kontakta gärna din bank för att upprätta ett gåvobrev till förmån för Radiumhemmets Forskningsfonder.

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner